• Κατεβάστε το λογισμικό (Μορφή zip) από το Sofware Repository του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Κατεβάζουμε το license file (license.dat) από το σύστημα Mussa και το αποθηκεύουμε προσωρινά στον υπολογιστή μας.
  • Αποσυμπιέζουμε το λογισμικό και εκτελούμε το Setup.exe

Από το πρώτο παράθυρο επιλέγουμε Use a File Installation Key και Next>

matlab1

Στο επόμενο παράθυρο αποδεχόμαστε τους όρους της άδειας χρήσης με Yes και Next>

Στη συνέχεια επιλέγουμε I have the File Installation Key for my license και δίνουμε τον κωδικό που θα βρούμε στο σύστημα Mussa.

Επιλέγουμε φάκελο εγκατάστασης και πατάμε Next>

matlab4

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε τι θέλουμε να εγκατασταθεί. Δεν επιλέγουμε τον License Manager.

matlab5

Επιλέγουμε Browse και δίνουμε την θέση που έχουμε αποθηκεύσει το license file license.dat στο δεύτερο βήμα.

matlab6

Στη συνέχεια επιλέγουμε αν θέλουμε συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας και Install> για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

matlab7
matlab8