Ενεργοποίηση Autodesk AutoCAD

Αφορά : Φοιτητές | Καθηγητές

Αφού εγκαταστήσατε το AutoCAD την πρώτη φορά που θα το τρέξετε θα σας ζητήσει ενεργοποίηση. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Επιλέξτε Use a network license –> Select

Στο νέο παράθυρο επιλέξτε “Redundant License Server”  και συμπληρώστε τους 3 License servers του ΠΠ που έχουν σταλεί στο email σας μετά την αίτηση σας στο https://forms.upnet.gr/autodesk