• Κατεβάστε το λογισμικό (Μορφή exe) από το Sofware Repository του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Ακολουθήστε τα βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
  • Στο τέλος της εγκατάστασης θα εμφανιστεί το παράθυρο ArcGIS Administrator Wizard εκεί επιλέγουμε Advanced (ArcInfo) Concurrent Use και ορίζουμε το 2084@150.140.202.83 ως Lisence Manager όπως φαίνετε και στην παρακάτω εικόνα

arcgis_enable