• Κατεβάστε το λογισμικό (Μορφή ISO) από το Sofware Repository του Πανεπιστημίου Πατρών

  • Κάντε δεξί κλικ στο ISO αρχείο που κατεβάσατε και από το μενού που εμφανίζετε επιλέξτε Μοντάρισμα/Mount

mount

  • Θα σας εμφανιστεί το περιεχόμενο του ISO αρχείου σαν να είχατε συνδέσει έναν εξωτερικό δίσκο στον υπολογιστή σας.
Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα εγγραφής DVD από ISO image για να δημιουργήσετε το DVD εγκατάστασης του SPSS v.22. Δύο απο τα πιο διαδεδομένα και δωρεάν προγράματα για τη δημιουργία CD/DVD από ISO image είναι τα CDBurnerXP και ImgBurn. Ακολουθήστε αντίστοιχα τις οδηγίες για CDBurnerXP ή οδηγίες για ImgBurn.
  • Από το περιεχόμενο του ISO επιλέξτε το Setup και ακολουθήστε τα βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
  • Στο τέλος της εγκατάστασης θα εμφανιστεί το παράθυρο ArcGIS Administrator Wizard εκεί επιλέγουμε Advanced (ArcInfo) Concurrent Use και ορίζουμε το 2084@150.140.202.83 ως Lisence Manager όπως φαίνετε και στην παρακάτω εικόνα

arcgis_enable