Ο «έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων/2 Factor Authentication – 2FA» είναι ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισέλθετε σε μια υπηρεσία και μπορεί να συνδεθεί με τον λογαριασμό που διατηρείτε σε αυτή.
Αρχικά, θα εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια, αντί να αποκτήσετε αμέσως πρόσβαση, θα πρέπει να εισάγετε ένα επιπλέον κωδικό (OTP) που παράγει μια εγκατεστημένη εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο (smartphone).
Σε πολλές υπηρεσίες οι οποίες διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ τράπεζες, πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης) είναι υποχρεωτική η χρήση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.

Στις οδηγίες που ακολουθούν περιγράφεται η διαδικασία ενεργοποίησης ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων/2 Factor Authentication – 2FA, με χρήση 2 προτεινόμενων εφαρμογών παραγωγής κωδικών One-Time Password (OTP).

Microsoft Authenticator (Google Play / Apple App Store)
Google Authenticator (Google Play / Apple App Store)

Microsoft Authenticator

1 Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Authenticator που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας και επιλέξτε προσθήκη λογαριασμού.

2Επιλέξτε Other.

3Ανοίγει η κάμερα της συσκευής και σκανάρετε το QR Code που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Προσοχή, μπορεί να σας ζητηθεί και πρέπει να δώσετε έγκριση χρήσης της κάμερας της συσκευής από την εφαρμογή.

4Αυτόματα προστίθεται ο λογαριασμός και ξεκινάει η παραγωγή κωδικών OTP που ανανεώνονται ανά 30 δευτερόλεπτα.