Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αλλαγή Ρυθμίσεων Email της μορφής @upatras.gr για σύνδεση στους νέους mail servers του ΠΠ

Πηγαίνετε πάνω αριστερά Αρχείο και στην κεντρική οθόνη επιλέγετε Ρυθμίσεις Λογαριασμού και ξανά Ρυθμίσεις Λογαριασμού. Στο νέο παράθυρο θα πρέπει να επιλέξετε τον λογαριασμό που χρειάζεται τις νέες ρυθμίσεις και να πατήσετε το κουμπί αλλαγή. θα πρέπει οι ρυθμίσεις σας να αλλαχθούν σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα [...]

Ρύθμιση λογαριασμού @upnet.gr email σε Microsoft Outlook

Ρύθμιση λογαριασμού @upnet.gr email σε Microsoft Outlook Αφορά : Φοιτητής Σύνδεση στην υπηρεσία VPN Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε το email σας σε υπολογιστή που βρίσκετε εκτώς δικτύου του ΠΠ, θα πρέπει αρχικά [...]

19 Μαρτίου, 2021|Tags: |

Εγκατάσταση @upatras.gr Email σε Mozilla Thunderbird Version 78 και πάνω

Εγκατάσταση @upatras.gr email σε Mozilla Thunderbird 1Επιλέξτε προβολή του menu του Thunderbird και στην συνέχεια Επιλογές 2 Στη συνέχεια, επιλέξτε Γενικά και Επεξεργασία ρυθμίσεων 3Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε Δέχομαι [...]

15 Σεπτεμβρίου, 2020|Tags: |

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Σαν χρήστες της υπηρεσίας G Suite for Education, μπορείτε να στείλετε μηνύματα και συνημμένα με τη λειτουργία εμπιστευτικότητας για να προστατεύσετε ευαίσθητες πληροφορίες. Θέστε περιορισμούς όσον αφορά τις ενέργειες που θα έχει στη διάθεσή του ο παραλήπτης αναφορικά με το μήνυμα που στείλατε, όπως ορισμό ημερομηνίας λήξης, προβολή [...]

Πως μπορώ να αποκτήσω Εναλλακτική Διεύθυνση Ηλεκτρονικού (Email Alias)

Οι χρήστες της υπηρεσίας email του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν πλέον να επιλέξουν μια εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email alias). Η επιλογή του email alias του κάθε χρήση μπορεί να γίνει από το σύστημα διαχείρισης χρηστών Μussa επιλέγοντας από το μενού Ο λογαριασμός μου → Ψευδώνυμο (alias). Ο κάθε [...]

Πως ενεργοποιώ το Πανεπιστημιακό Gmail;

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες G Suite for Education πρέπει πρώτα να τις ενεργοποιήσετε μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του λογαριασμού σας Mussa.  Συνδεθείτε στο https://accounts.upatras.gr Από το μενού επιλέξτε Ο λογαριασμός μου --> Οι υπηρεσίες μου  Ενεργοποιήστε (On) την υπηρεσία Πρόσβαση στις υπηρεσίες Google Πατήστε αποθήκευση αλλαγών [...]

Ρύθμιση λογαριασμού email σε MacOSX

Ρύθμιση λογαριασμού @upnet.gr email σε Mac OS X Αφορά : Διδάσκοντες | Προσωπικό 1 Ανοίγουμε την εφαρμογή  στην εφαρμογή Mail και από το μενού επιλέγουμε Add Account/Προσθήκη λογαριασμού. 2 Επιλέγουμε Add Other Mail Account/Άλλος λογαριασμός [...]

5 Απριλίου, 2019|Tags: |

Δεν μπορώ να ρυθμίσω το email μου στο Outlook 2019

Με το νέο Outlook έχει αλλάξει ο οδηγός σύνδεσης με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ρύθμιση των @upatras email accounts. Θα πρέπει να τρέξετε το παρακάτω reg αρχείο το οποίο τροποποιεί την registry του υπολογιστή σας και επαναφέρει τον κλασικό οδηγό ρύθμισης email [...]

19 Οκτωβρίου, 2018|

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση του Webmail

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα "εναλλακτικών διευθύνσεων - Alias" στον λογαριασμό σας ακολουθώντας τον παρακάτω οδηγό. 1 Από το μενού επιλέξτε Ρυθμίσεις 2 Επιλέξτε την καρτέλα ταυτότητες και στην συνέχεια πατήστε το σύμβολο + στο κάτω μέρος της οθόνης σας. 3 Στο [...]

9 Αυγούστου, 2018|Tags: |