Σαν χρήστες της υπηρεσίας G Suite for Education, μπορείτε να στείλετε μηνύματα και συνημμένα με τη λειτουργία εμπιστευτικότητας για να προστατεύσετε ευαίσθητες πληροφορίες. Θέστε περιορισμούς όσον αφορά τις ενέργειες που θα έχει στη διάθεσή του ο παραλήπτης αναφορικά με το μήνυμα που στείλατε, όπως ορισμό ημερομηνίας λήξης, προβολή κατόπιν εισαγωγής κωδικού πρόσβασης ή κατάργηση της δυνατότητας προώθησης. Όταν στέλνετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο παραλήπτης σας θα λάβει μια ειδοποίηση σχετικά με τους περιορισμούς που έχετε επιλέξει.

Σημείωση: Αυτοί οι περιορισμοί αποτρέπουν τους παραλήπτες σας από το να μοιράζονται ακουσίως το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Ωστόσο, ένας κακόβουλος παραλήπτης ή ένας παραλήπτης που χρησιμοποιεί κακόβουλα προγράμματα ενδέχεται, ακόμα κι έτσι, να μπορεί να αντιγράψει το μήνυμα ή τα συνημμένα σας.

Ανοίξτε ένα μήνυμα που στάλθηκε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εμπιστευτικότητας

Αν ο αποστολέας χρησιμοποίησε τη λειτουργία εμπιστευτικότητας για να στείλει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 • Μπορείτε να δείτε το μήνυμα και τα συνημμένα μέχρι την ημερομηνία λήξης ή έως ότου ο αποστολέας καταργήσει την πρόσβαση.
 • Θα απενεργοποιηθούν οι επιλογές αντιγραφής, επικόλλησης, λήψης, εκτύπωσης και προώθησης του κειμένου και των συνημμένων του μηνύματος.
 • Ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να ανοίξετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 1. Ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Εάν ο αποστολέας δεν απαιτεί κωδικό πρόσβασης SMS:
  • Εάν χρησιμοποιείτε τις πιο πρόσφατες εφαρμογές Gmail (για τον ιστό ή κινητές συσκευές), θα δείτε απευθείας το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν το ανοίξετε.
  • Εάν χρησιμοποιείτε άλλο πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανοίξτε το μήνυμα, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Προβολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας Google για να δείτε το μήνυμα.
 3. Εάν ο αποστολέας απαιτεί κωδικό πρόσβασης SMS:
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή κωδικού πρόσβασης.
  • Ελέγξτε το μήνυμα κειμένου για τον κωδικό πρόσβασης.
  • Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.
 1. Ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Προβολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Θα ανοίξει μια νέα σελίδα. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή κωδικού πρόσβασης.
  • Ελέγξτε το μήνυμα κειμένου (SMS) ή ηλεκτρονικoύ ταχυδρομείου για τον κωδικό πρόσβασης.
  • Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.