Οι χρήστες της υπηρεσίας email του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να επιλέξουν μια εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email alias).

Η επιλογή του email alias του κάθε χρήση μπορεί να γίνει από το σύστημα διαχείρισης χρηστών Μussa επιλέγοντας από το μενού «Ο λογαριασμός μου» → «Ψευδώνυμο (alias)».

Ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει από την σχετική λίστα ένα ψευδώνυμο για τον προσωπικό του λογαριασμό, το οποίο και δε θα μπορεί αλλάξει. Μόλις επιλέξει κάποιο, του προστίθεται το αντίστοιχο email alias στο domain του βασικού του email.