Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Microsoft Outlook

Για να εκτελέστε τον παρακάτω οδηγό θα πρέπει αρχικά να τρέξετε το παρακάτω reg αρχείο στον υπολογιστή σας ώστε να επανέλθει ο κλασικός οδηγός ρύθμισης του email. Το αρχείο αυτό θα κάνει αλλαγές στην registry του υπολογιστή σας και εκτελείτε με δική σας ευθύνη. Πηγαίνετε στις πληροφορίες [...]

24 Ιουνίου, 2014|Tags: |

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Mozilla Thunderbird

Αφού εγκαταστήσετε τον Mozilla Thunderbird και τον εκτελέσετε για πρώτη φορά, θα σας εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα. Στο νέο παράθυρο, στο πεδίο «Το όνομά σας»/"Your name" εισάγετε το όνομα που θα βλέπουν οι παραλήπτες των μηνυμάτων σας, στο πεδίο «Διεύθυνση email»/"Email Address" το πανεπιστημιακό σας  e-mail και στο [...]

23 Ιουνίου, 2014|Tags: |

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Android

Ρύθμιση λογαριασμού @upatras.gr email σε Android Αφορά : Διδάσκοντες, Προσωπικό 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Gmail και πατήστε προσθήκη λογαριασμού. Στη συνέχεια επιλέξτε Άλλο/Other. 2Συμπληρώστε το email σας και στη συνέχεια επιλέξτε Manual Setup [...]

20 Ιουνίου, 2014|Tags: |

Λήψη μηνυμάτων @upatras.gr απο λογαριασμό Gmail

Ο συγκεκριμένος οδηγός αφορά μόνο email της μορφής @upatras.gr και όχι emails της μορφής @upnet.gr. Για να ρυθμίσετε τη Λήψη αλληλογραφίας: Ανοίξτε το Gmail. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι επάνω δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις. Ανοίξτε την καρτέλα Λογαριασμοί. Στην ενότητα Έλεγχος αλληλογραφίας από [...]

Ρυθμίσεις για Εmail προπτυχιακών Φοιτητών

Για τη λήψη μηνυμάτων με χρήση του πρωτοκόλλου POP3, θα πρέπει να δηλωθεί ως εισερχόμενος εξυπηρετητής o pop.ac.upatras.gr, ενώ με χρήση του πρωτοκόλλου IMAP, θα πρέπει να δηλωθεί ως εισερχόμενος εξυπηρετητής o imap.ac.upatras.gr. Αντίστοιχα, για την αποστολή μηνυμάτων από προσωπικούς υπολογιστές, μέσω προγραμμάτων διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να [...]

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Gmail App

Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέγουμε Προσθήκη λογαριασμού. Επιλέγετε ως τύπο λογαριασμού Προσωπικός IMAP/POP. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το email μας και επιλέγουμε Μη Αυτόματη Ρύθμιση Στον τύπο λογαριασμού επιλέγουμε Προσωπικός (IMAP) Στα πεδία «Όνομα χρήστη»/"Username" και «Κωδικός πρόσβασης»/"Password" συμπλιρώστε τα στοιχεία του UpnetID σας. Έπειτα, στο πεδίο «Διακομιστής IMAP»/"IMAP server" [...]

6 Ιανουαρίου, 2014|Tags: |