Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέγουμε Προσθήκη λογαριασμού.

Gmail1

Επιλέγετε ως τύπο λογαριασμού Προσωπικός IMAP/POP.

Gmail2

Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το email μας και επιλέγουμε Μη Αυτόματη Ρύθμιση

Gmail3

Στον τύπο λογαριασμού επιλέγουμε Προσωπικός (IMAP)

Gmail4

Στα πεδία «Όνομα χρήστη»/»Username» και «Κωδικός πρόσβασης»/»Password» συμπλιρώστε τα στοιχεία του UpnetID σας.
Έπειτα, στο πεδίο «Διακομιστής IMAP»/»IMAP server» εισάγετε το όνομα «mail.upatras.gr».
Στο πεδίο «Θύρα»/»Port» πληκτρολογήστε «993»
και στο πεδίο «Τύπος Ασφαλείας»/»Security type» επιλέγετε SSL/TLS.
Πατήστε Επόμενο/Next.

Gmail6

Στο πεδίο «Διακομιστής SMTP»/»SMTP server» εισάγετε το όνομα «mail.upatras.gr».
Στο πεδίο «Security type» επιλέγετε SSL.
Στο πεδίο «Θύρα»/»Port» πληκτρολογήστε «465»
Τσεκάρετε την επιλογή «Να απαιτείται σύνδεση»/»Require sign-in» και πατήστε Επόμενο/Next.

Gmail7

Στην συνέχεια επιλέξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και πατήστε Επόμενο/Next.

Gmail8

Τέλος, Στο πεδίο «Gine this Account a name» συμπληρώστε ένα επιθυμητό όνομα για το λογαριασμό σας. Στο πεδίο «Όνομα/Your name» συμπληρώστε το όνομα που θέλετε να βλέπουν οι παραλήπτες των μηνυμάτων σας. και πατήστε Done.

Gmail9

Η ρύθμιση του Email σας ολοκληρώθηκε.