Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέγουμε Προσθήκη λογαριασμού.

Gmail1

Επιλέγετε ως τύπο λογαριασμού Προσωπικός IMAP/POP.

Gmail2

Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το email μας και επιλέγουμε Μη Αυτόματη Ρύθμιση

Gmail3

Στον τύπο λογαριασμού επιλέγουμε Προσωπικός (IMAP)

Gmail4

Στα πεδία «Όνομα χρήστη»/”Username” και «Κωδικός πρόσβασης»/”Password” συμπλιρώστε τα στοιχεία του UpnetID σας.
Έπειτα, στο πεδίο «Διακομιστής IMAP»/”IMAP server” εισάγετε το όνομα “mail.upatras.gr”.
Στο πεδίο «Θύρα»/”Port” πληκτρολογήστε “993”
και στο πεδίο «Τύπος Ασφαλείας»/”Security type” επιλέγετε SSL/TLS.
Πατήστε Επόμενο/Next.

Gmail6

Στο πεδίο «Διακομιστής SMTP»/”SMTP server” εισάγετε το όνομα “mail.upatras.gr”.
Στο πεδίο “Security type” επιλέγετε SSL.
Στο πεδίο «Θύρα»/”Port” πληκτρολογήστε “465”
Τσεκάρετε την επιλογή «Να απαιτείται σύνδεση»/”Require sign-in” και πατήστε Επόμενο/Next.

Gmail7

Στην συνέχεια επιλέξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και πατήστε Επόμενο/Next.

Gmail8

Τέλος, Στο πεδίο “Gine this Account a name” συμπληρώστε ένα επιθυμητό όνομα για το λογαριασμό σας. Στο πεδίο «Όνομα/Your name» συμπληρώστε το όνομα που θέλετε να βλέπουν οι παραλήπτες των μηνυμάτων σας. και πατήστε Done.

Gmail9

Η ρύθμιση του Email σας ολοκληρώθηκε.