Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα “εναλλακτικών διευθύνσεων – Alias” στον λογαριασμό σας ακολουθώντας τον παρακάτω οδηγό.

1 Από το μενού επιλέξτε Εργαλεία/Tools->Ρυθμίσεις Λογαριασμού/Account Settings.

2 Επιλέξτε τον λογαριασμό σας και στην συνέχεια  πατήστε το κουμπί Διαχείριση Ταυτοτήτων/Manage Identities.

3 Στο νέο παράθυρο επιλέξτε Προσθήκη/Add

4 Στο πεδίο Το Όνομά σας/Your Name επιλέξτε το όνομα που θέλετε να εμφανίζετε στους παραλήπτες των μηνυμάτων σας. Στο πεδίο Διεύθυνση Email/Email Address πληκτρολογήστε την εναλλακτική σας διεύθυνση alias από την οποία θέλετε να στέλνετε μηνύματα. Προαιρετικά μπορείτε να συμπληρώσετε και το πεδίο Κείμενο υπογραφής/Signature text. Στο τέλος πατήστε ΟΚ.

5 Μπορείτε πλέον να επιλέγετε την επιθυμητή ταυτότητα αποστολής των emails σας