Προκειμένου να υπογράψουμε ψηφιακά  έγγραφα pdf θα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του υπολογιστή μας, το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου Πατρών (οδηγίες ελέγχου).

Στην περίπτωση που δε διαθέτουμε το πρόγραμμα Adobe Reader DC μπορούμε να το εγκαταστήσουμε ακολουθώντας αυτόν το σύνδεσμο.

Ρύθμιση Διακομιστή Χρονοσήμανσης στο Adobe Reader DC1Ανοίγουμε το πρόγραμμα Adobe Reader DC κι επιλέγουμε Edit-> Preferences.

preferences

2Επιλέγουμε διαδοχικά Signatures->Document Timestamping->More.

preferences2

3Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε New και προσθέτουμε διακομιστή χρονοσήμανσης με τα εξής στοιχεία:

Name Harica
Server URL http://qts.harica.gr

*Αν είσαστε εκτός δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το URL https://qts.harica.gr

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον διακομιστή χρονοσήμανσης της ΑΔΕΠ

Name ΑΔΕΠ
Server URL https://timestamp.aped.gov.gr/qtss

Επιλέγουμε ΟΚ.

4Κάνουμε κλικ στον διακομιστή χρονοσήμανσης που ρυθμίσαμε και τον ορίζουμε ως προεπιλογή Set Default. Επιλέγουμε ΟΚ και κλείνουμε το παράθυρο που περιλαμβάνει τους διακομιστές χρονοσήμανσης.

5Στη συνέχεια επιλέγουμε από την καρτέλα Preferences->Signatures->Verification->More.
Στο πεδίο Verification Time κάνουμε κλικ στο Secure time (timestamp) embedded in the signature. Με τη ρύθμιση αυτή η ημερομηνία της ψηφιακή μας υπογραφής θα προκύπτει από τον διακομιστή χρονοσήμανσης που έχουμε ορίσει στο προηγούμενο βήμα.
Πατάμε OK

pdfsign3a

Στη συνέχεια μπορείτε να ακολουθήσετε τον οδηγό ψυφιακής υπογραφής εγγράφων pdf.