Αίτηση και δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) έχει αναπτύξει μια νέα υπηρεσία εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (remote eSignature) με την οποία σκοπεύει να αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των πιστοποιητικών εγκεκριμένων υπογραφών.

Μέσω της νέας υπηρεσίας, έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε ένα νέο πιστοποιητικό Εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής:

  • με ηλεκτρονική αίτηση,
  • χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία μας κατά την έκδοση του πιστοποιητικού,
  • που θα μας επιτρέπει να υπογράφουμε έγγραφα από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή/smartphone/tablet) ή λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ανάγκη χρήσης φυσικού μέσου αποθήκευσης του πιστοποιητικού (ακαδημαϊκή ταυτότητα, usb token), αλλά μέσω μιας ιστοσελίδας.

Σύνδεση στο cm.harica.gr

1 Συνδεθείτε στην σελίδα https://cm.harica.gr και επιλέξτε Σύνδεση με Ιδρυματικό λογαριασμό/Connect with Academic account.

2 Επιλέξτε ως φορέα το Πανεπιστήμιο Πατρών και πατήστε Επιβεβαίωση/Confirm.

3 Θα μεταφερθείτε στην σελίδα Ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών όπου θα πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία του Upnet ID σας.

Αίτηση για Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονική Υπογραφή

1 Επιλέξτε από το μενού στα αριστερά την Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονική Υπογραφή και στη συνέχεια το Ξεκινήστε εδώ.

Επιλογή τύπου πιστοποιητικού

1Επιλέγουμε την Εξ αποστάσεως Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή.

Επιλογή και μεταφόρτωση εγγράφων ταυτοποίησης

1

Στα στοιχεία του πιστοποιητικού που πρόκειται να εκδοθεί, εκτός από το ονοματεπώνυμό σας, χρειάζεται να υπάρχει και ένα επιπλέον μοναδικό χαρακτηριστικό.

  • Επιλέγοντας την τυπική περίπτωση, η HARICA θα παράγει αυτόματα, ένα μοναδικό 10ψήφιο αναγνωριστικό το οποίο θα εισαχθεί στα στοιχεία του πιστοποιητικού σας. Το μόνο που θα χρειαστεί, είναι να επιλέξετε ανάμεσα στο Δελτίο Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή το Διαβατήριο και το οποίο θα μεταφορτώσετε ως δικαιολογητικό.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε το πιστοποιητικό σας να έχει ένα σταθερό αναγνωριστικό, το οποίο θα δημοσιεύεται μαζί με την υπογραφή μας, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνθετη περίπτωση και στο είδος σταθερού αναγνωριστικού φυσικού προσώπου έχετε τις επιλογές του Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)Διαβατηρίου και Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Για κάθε μια από τις διαθέσιμες επιλογές, θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό σταθερού αναγνωριστικού π.χ. ΑΑ123456 για ΑΔΤ και να μεταφορτώσετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

2Στη συνέχεια κάντε έλεγχο αν το ονοματεπώνυμο σας ταιριάζει απόλυτα με το επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης που έχετε μεταφορτώσει και κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις. Σε περίπτωση που το όνομα ή το επίθετο δεν συμφωνεί με την αυτόματη μεταγραφή χαρακτήρων κατά ΕΛΟΤ 743, η οποία εφαρμόζεται στο cm.harica.gr, μπορείτε να επιλέξετε το checkbox και να κάνετε διόρθωση.
Επιλέξτε Επόμενο.