Με τον οδηγό αυτό ρυθμίζουμε το Adobe Reader ώστε στην υπογραφή μας να εμφανίζεται το logo του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αποθηκεύουμε το αρχείο SignatureLogo.pdf και το τοποθετούμε στην διαδρομή :

  • Σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows   C:\Users\(user name)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\(version)\Security
  • Σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα MAC OS X    /Users/(user name)/Library/Application Support\Adobe/Acrobat/(version)/Security

1Ανοίγουμε το πρόγραμμα Adobe Reader κι επιλέγουμε Edit-> Preferences.

2Επιλέγουμε διαδοχικά Signatures->Creation & Appearance->More.

 

3Κάνουμε κλικ στο Show location and contact information και επιλέγουμε New ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα εμφάνιση.

4Δίνουμε τίτλο για τη νέα εμφάνιση και κάνουμε κλικ στα στοιχεία όπως φαίνεται και στην εικόνα (Location, Distinguished name, Logo, Date) και πατάμε OK.

5Η νέα εμφάνιση της ψηφιακής υπογραφής είναι έτοιμη. Την επόμενη φορά που θα υπογράψουμε ψηφιακά, θα επιλέξουμε το όνομα στο Appearance και εφόσον το επιθυμούμε μπορούμε να προσθέσουμε και το Location.