Ο «έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων/2 Factor Authentication – 2FA» είναι ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισέλθετε σε μια υπηρεσία και μπορεί να συνδεθεί με τον λογαριασμό που διατηρείτε σε αυτή.
Αρχικά, θα εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια, αντί να αποκτήσετε αμέσως πρόσβαση, θα πρέπει να εισάγετε ένα επιπλέον κωδικό (OTP) που παράγει μια εγκατεστημένη εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο (smartphone).
Σε πολλές υπηρεσίες οι οποίες διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ τράπεζες, πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης) είναι υποχρεωτική η χρήση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.

Στις οδηγίες που ακολουθούν περιγράφεται η διαδικασία ενεργοποίησης ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων/2 Factor Authentication – 2FA, με χρήση 2 προτεινόμενων εφαρμογών παραγωγής κωδικών One-Time Password (OTP).

Google Authenticator (Google Play / Apple App Store)
(ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η έκδοση 5.20 του Google Authenticator  δεν λειτουργεί σωστά σε συσκευές Android. Μέχρι την επίλυση του προβλήματος προτείνεται η εγκατάσταση του Aegis Authenticator Δείτε σχετικά εδώ Επίλυση προβλήματος με Google Authenticator version 5.20 ).