Από την επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το δεξί πλαϊνό μενού και επιλέξτε Ρυθμίσεις/Settings->Πίνακας ελέγχου/Control panel

settings win 8

Επιλέξτε διαδοχικά  Πίνακας Ελέγχου/Control Panel-> Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης/Network and sharing center.

Screenshot_053014_020455_PM

Έπειτα, επιλέξτε από αριστερά Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα/Change adapter settings.

Στη συνέχεια, κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο Τοπική Σύνδεση / Local Area Connection και επιλέξτε Ιδιότητες / Properties.

Screenshot_053014_022054_PM

Στο εμφανιζόμενο παράθυρο, στην καρτέλα Δίκτυο/Networking, επιλέξτε το «Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4(TCP/IPv4)» / “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” και πατήστε το πλήκτρο Ιδιότητες / Properties.

Screenshot_053014_022437_PM

Στο παράθυρο Ιδιότητες: Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4(TCP/IPv4) / Properties: Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) που θα εμφανιστεί, επιλέξτε «Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP» / “Use the following IP address”. Στην συνέχεια συμπληρώστε τα πεδία με τα αντίστοιχα στοιχεία που σας έχουν δοθεί από το Upnet.

Screenshot_053014_022913_PM

Πατήστε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα (ξεκινώντας από αυτό που ανοίξατε τελευταίο και συνεχίζοντας μέχρι αυτό που ανοίξατε πρώτο). Το σύστημα άμεσα θα ενημερώσει τις παραμέτρους του με τις καινούριες ρυθμίσεις και θα συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο.