Για να ορίσετε μόνοι σας email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό Upnet ID, Θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα διαχείρισης χρηστών mussa.upnet.gr/user, στην ενότητα “Ο λογαριασμός μου -> Στοιχεία λογαριασμού” και να πατήστε την επιλογή προσθήκη.

Το email αυτό, μπορεί ο χρήστης να το χρησιμοποιήσει, για να σας αποσταλεί ο νέος κωδικός πρόσβασης, σε περίπτωση που τον έχει ξεχάσει. To email ανάκτησης δεν μπορεί να τελειώνει σε @upatras.gr, @upnet.gr ή σε κάποιο άλλο sub domain του @upatras.gr π.χ. (@g.upatras.gr, @med.upatras.gr, @mech.upatras.gr, @lis.upatras.gr).
Άλλοι τρόποι, για να ανακτήσετε τον νέο του κωδικό πρόσβασης, είναι το e-mail επικοινωνίας που είχατε δώσει κατά την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο ή κατά την δημιουργία αίτησης του λογαριασμού σας.

Για να ακολουθήστε την διαδικασία αρχικοποίησης τους κωδικού σας ακολουθήστε τον παρακάτω οδηγό