Προκαθορισμένη καταχώρηση συμμετεχόντων σε Zoom Breakout Rooms

Κατάλληλο για : Γραπτή και προφορική Εξέταση σε μικρές ή μεγάλες ομάδες
Απαιτούμενα εργαλεία : Zoom

Περιγραφή

Το Zoom σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε Breakout rooms για κάθε σας σύσκεψη. Έτσι, μπορείτε να χωρίσετε τους συμμετέχοντες μιας εξέτασης σε μικρότερες ομάδες για καλύτερη επίβλεψη δημιουργώντας όμως μόνο ένα meeting.  Μπορείτε να δημιουργήσετε αίθουσες Breakout κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης, υπάρχει όμως και δυνατότητα  να προ-εκχωρήσετε συμμετέχοντες σε αίθουσες Breakout πριν από την έναρξη της εξέτασης σας.

Προετοιμασία

1 Επισκεφτείτε το upatras-gr.zoom.us και πατήστε sign in. Στη συνέχεια συνδεθείτε με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού Upnet ID.

2Μετά από τη σύνδεση σας, από το μενού αριστερά επιλέξτε Meetings.

3Στη σελίδα αυτή θα δείτε όλα σας τα meetings. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο meeting ή να επεξεργαστείτε ένα παλιό.

  • Για νέο meeting επιλέξτε Schedule a New Meeting (1).
  • Για επεξεργασία επιλέξτε τον τίτλο του Meeting (2).

4 Εάν επιλέξετε να ξεκινήσετε ένα νέο meeting, θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα επεξεργασίας αυτού του νέου meeting. Εάν επιλέξετε να επεξεργαστείτε ένα meeting που υπάρχει ήδη, τότε θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Edit κάτω αριστερά στη σελίδα λεπτομερειών του meeting, για να μεταβείτε στο μενού επεξεργασίας ρυθμίσεων του meeting.