Γραπτή εξέταση με τα εργαλείο Ασκήσεις ή Εργασίες του Eclass και ταυτόχρονη επιτήρηση με ανοιχτές κάμερες μέσω του Zoom

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση σε μικρές ή μεγάλες ομάδες
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass και Zoom

Διαδικασία Εξέτασης

Η γραπτή εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαθήματα με μεγάλο ή μικρό πλήθος φοιτητών. Θα πρέπει να γίνει με χρήση της πλατφόρμας exams. Η εξέταση μπορεί να αφορά στα εξής σενάρια ή το συνδυασμό τους:

 • Απαντήσεις σε ερωτήσεις κλειστού τύπου με χρήση του εργαλείου “Ασκήσεις” του exams.
 • Απαντήσεις σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου – ανάπτυξης, με χρήση του εργαλείου “Εργασίες” του exams.

Επιτήρηση

Για την επιτήρηση του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο Zoom. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο Zoom και να έχουν ενεργή την κάμερα και το μικρόφωνο τους, καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης. Ο επιτηρητής μπορεί να παρακολουθεί μέχρι 300 άτομα στην οθόνη του χωρισμένους σε “σελίδες” των 50. Αν έχει περισσότερες από μια οθόνες τότε μπορείτε να παρακολουθεί περισσότερους φοιτητές ταυτόχρονα. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει ομάδες εξεταζόμενων φοιτητών και να βάζει ξεχωριστό επιτηρητή σε κάθε ομάδα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να έχει καλύτερη εποπτεία αλλά απαιτεί και περισσότερους του ενός, επιτηρητές. Η συγκεκριμένη μέθοδος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με πλατφόρμες e-proctoring καθώς δεν διασφαλίζει πλήρη επιτήρηση παρά μόνο οπτικοακουστική επαφή με τον εξεταζόμενο.

1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή Zoom και δημιουργήστε δωμάτιο εξέτασης μαθήματος σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Δώστε ένα τίτλο στην εξέταση του μαθήματος σας και επιλέξτε ημερομηνία, ώρα και διάρκεια.
 2. Μην επιλέξετε enable wating room ώστε να μην χρειάζεται να δέχεστε εσείς έναν-έναν τους φοιτητές που θα εισέλθουν για να εξεταστούν.
 3. Ενεργοποιήστε εξ αρχής την κάμερα σας καθώς και τις κάμερες των φοιτητών σας.
 4. Αν θέλετε, ενεργοποιήστε το Enable Join before host ώστε να μπορούν οι φοιτητές να εισέλθουν στο δωμάτιο και πριν από εσάς. Σε αντίθετη περίπτωση θα εισέλθουν αυτόματα όταν εισέλθετε εσείς.
 5. Από το advanced options επιλέξτε only authenticated users can join και στη συνέχεια την επιλογή upatras ώστε η είσοδος στο δωμάτιο της εξέτασης να γίνεται μόνο από ταυτοποιημένους συμμετέχοντες με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού Upnet ID.

2 Αφού συνδεθούν όλοι οι φοιτητές στην εξέταση από το menu security μπορείτε να:

 1. Κλειδώσετε το meeting ώστε να μην μπορεί κανένας άλλος να εισέλθει.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλειδώνοντας το δωμάτιο δεν μπορεί να εισέλθει κανένας χρήστης ακόμα και κάποιος ο οποίος βρισκόταν στην εξέταση αλλά αποσυνδέθηκε λόγω προβλήματος δικτύου.
 2. Απενεργοποιήσετε το chat ώστε να μην μπορούν οι φοιτητές να στέλνουν μηνύματα μεταξύ τους.