Είναι πάντα καλό να έχετε ένα αντίγραφο ασφαλείας. Διατηρήστε αντίγραφα των αρχείων σας σε άλλη μονάδα δίσκου, για την περίπτωση που συμβεί κάτι στα αρχικά.

Ρύθμιση του αντιγράφου ασφαλείας σας
Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη​ Εικονίδιο λογότυπου των Windows

και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Αντίγραφα ασφαλείας > Προσθήκη μονάδας δίσκου και επιλέξτε μια εξωτερική μονάδα δίσκου ή θέση δικτύου για τα αντίγραφα ασφαλείας.

Σελίδα ρυθμίσεων αντιγράφου ασφαλείας

Είστε έτοιμοι. Κάθε ώρα, θα δημιουργούμε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των περιεχομένων του φακέλου χρήστη σας (C:\Χρήστες\όνομα_χρήστη). Για να αλλάξετε τα αρχεία για τα οποία θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας ή τη συχνότητα με την οποία θα γίνεται αυτό, μεταβείτε στην επιλογή Περισσότερες επιλογές.

Επαναφορά των αρχείων σας

Αν σας λείπει ένα σημαντικό αρχείο ή φάκελος, δείτε πώς μπορείτε να το ξαναβρείτε:

  • Πληκτρολογήστε Επαναφορά αρχείων στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επαναφορά των αρχείων σας με το Ιστορικό αρχείων.
  • Αναζητήστε το αρχείο που χρειάζεστε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε όλες τις εκδόσεις του.
  • Όταν βρείτε την έκδοση που θέλετε, επιλέξτε Επαναφορά για να την αποθηκεύσετε στην αρχική της θέση. Για να την αποθηκεύσετε σε άλλη θέση, πατήστε παρατεταμένα (ή κάντε δεξιό κλικ) Επαναφορά, επιλέξτε Επαναφορά σε και μετά επιλέξτε μια νέα θέση.