Επιλέξτε Υπηρεσία:

Επιλεξτε την Ιδιότητά σας:

Συμμετοχή σε διάλεξη με το MS Teams ως Επισκέπτες

Ρύθμιση συσκευής για χρήση Oberthur stick

Σύνδεση στο Ασύρματο Δίκτυο Upatras Guest

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Γραπτή εξέταση με τα εργαλείο Ασκήσεις ή Εργασίες του Eclass και ταυτόχρονη επιτήρηση με ανοιχτές κάμερες μέσω του MS Teams

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6941