Επιλέξτε Υπηρεσία:

Επιλεξτε την Ιδιότητά σας:

Συμμετοχή σε διάλεξη με το MS Teams ως Επισκέπτες

Ρύθμιση συσκευής για χρήση Oberthur stick

Σύνδεση στο Ασύρματο Δίκτυο Upatras Guest

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Γραπτή εξέταση με τα εργαλείο Ασκήσεις ή Εργασίες του Eclass και ταυτόχρονη επιτήρηση με ανοιχτές κάμερες μέσω του MS Teams

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6941

Λήψη μηνυμάτων @upatras.gr απο λογαριασμό Gmail

Ψηφιακή υπογραφή αρχείων με το Microsoft Word 2013

Αλλαγή φόντου σε μια σύσκεψη με το zoom

Σύνδεση στην υπηρεσία Zoom για την ανάγκη εξετάσεων

Εγκατάσταση @upatras.gr Email σε Mozilla Thunderbird Version 78 και πάνω

Έκδοση νέου προσωπικού πιστοποιητικού Class B

Οδηγία για χρήστες mobile εφαρμογής eclass

Διόρθωση προβλήματος Αcademic ID σε περιβάλλον Windows 10

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Android

Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf εγγράφων με Safnet USB σε περιβάλλον MAC OS

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Windows 10

Ρύθμιση λογαριασμού @upnet.gr email σε Microsoft Outlook

Δημιουργία εξέτασης μαθήματος

Χρήση Demo Room Υπηρεσίας e:Presence

Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον MAC OS