Επιλέξτε Υπηρεσία:

Επιλεξτε την Ιδιότητά σας:

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Οδηγίες Εγκατάστασης Docusign Signature Appliance Client

Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω Adobe Reader DC

Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA) – Harica

Αίτηση και δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Διδάσκοντες

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε MAC OS

Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον MAC OS

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Windows 10

Ορισμός email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό Upnet ID

Οδηγός Εγκατάστασης Matlab2020

Ρύθμιση λογαριασμού email σε MacOSX

Σύνδεση στο Ασύρματο Δίκτυο Upatras Guest

Σύνδεση στην υπηρεσία Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 10

Έλεγχος σωστής λειτουργίας σύνδεσης VPN

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση του Webmail

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση Mozilla Thunderbird

Προσθήκη Εναλλακτικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Email Alias

Ενεργοποίηση Autodesk AutoCAD

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Οδηγίες εγκατάστασης Aegis Authenticator

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam με χρήση του Eduroam CAT

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Android

Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA) – ΚΣΗΔΕ

Αλλαγή του display name στο zoom στα λατινικά

Απενεργοποίηση του Chat στο Zoom

Παραμετροποίηση του Adobe Reader DC για ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6945

Ρύθμιση λογαριασμού @ac.upatras.gr email σε Microsoft Outlook

Οδηγίες για εξ αποστάσεως εξετάσεις μαθημάτων

Παραμετροποίηση waiting room στο zoom

Σύνδεση στην υπηρεσία Zoom για την ανάγκη εξετάσεων

Αλλαγή φόντου σε μια σύσκεψη με το zoom

Γραπτή εξέταση και ταυτόχρονη επιτήρηση μέσω κάμερας μέχρι 300 άτομα με το Zoom

Έλεγχος συσκευών εικόνας και ήχου στο Zoom

Προκαθορισμένη καταχώρηση συμμετεχόντων σε Zoom Breakout Rooms

Ρύθμιση λογαριασμού email σε iPhone και iPad

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server του Office 2016

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server Windows

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader DC

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 10

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam για Windows 10

Οδηγία για χρήστες mobile εφαρμογής eclass

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 8

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 7

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Microsoft Outlook

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Mozilla Thunderbird

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Android

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Linux

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε iPhone/iPad

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε MacOS X

Λήψη μηνυμάτων @upatras.gr απο λογαριασμό Gmail

Ρυθμίσεις για Εmail προπτυχιακών Φοιτητών

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 7841

Οδηγός Ενεργοποίησης SPSS Statistics

Διαχείριση Ομάδων Εκπαιδευόμενων στο eclass

Διαχείριση Περιοχών Συζητήσεων στο eclass

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Οδηγίες χρήσης του Προσωπικού Χαρτοφυλακίου Εκπαιδευτή στο Eclass

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6941

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Alcatel 4010

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Gmail App

Οδηγός εγκατάστασης ροής RSS Ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Mozilla Thunderbird

Δημιουργία μαθήματος στην Πλατφόρμα Eclass

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση των Google Groups

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader DC

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των αρχείων σας στα Windows 10

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης του Upnet ID σας

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή IOS