Επιλέξτε Υπηρεσία:

Επιλεξτε την Ιδιότητά σας:

Συμμετοχή σε διάλεξη με το MS Teams ως Επισκέπτες

Ρύθμιση συσκευής για χρήση Oberthur stick

Σύνδεση στο Ασύρματο Δίκτυο Upatras Guest

Αποστολή και άνοιγμα εμπιστευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Πανεπιστημιακού Gmail

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6941

Λήψη μηνυμάτων @upatras.gr απο λογαριασμό Gmail

Ψηφιακή υπογραφή αρχείων με το Microsoft Word 2013

Εγκατάσταση @upatras.gr Email σε Mozilla Thunderbird Version 78 και πάνω

Οδηγία για χρήστες mobile εφαρμογής eclass

Διόρθωση προβλήματος Αcademic ID σε περιβάλλον Windows 10

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε Windows 10

Χρήση Demo Room Υπηρεσίας e:Presence

Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον MAC OS

Έκδοση νέου προσωπικού πιστοποιητικού

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Android

Οδηγίες εγκατάστασης FortiVPN σε MAC OS

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Διδάσκοντες

Δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την χρήση των Google Groups

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη με τον Zoom Meeting Client

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε iPhone/iPad

Ρύθμιση λογαριασμού email σε iPhone και iPad

Οδηγίες χρήσης του Προσωπικού Χαρτοφυλακίου Εκπαιδευτή στο Eclass

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Microsoft Outlook

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Zoom για Φοιτητές

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Διαχείριση Περιοχών Συζητήσεων στο eclass

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server Windows

Δημιουργία τηλεδιάσκεψης με Χρήση Skype for Business για τους χρήστες την Υπηρεσίας Office 365

Διαχείριση Ομάδων Εκπαιδευόμενων στο eclass

Λειτουργικότητα Zoom Meeting Client

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server του Office 2016

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με 4 απλά βήματα

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 7

Οδηγίες ενεργοποίησης στον Key Management Server του Office 2013

Οδηγός Ενεργοποίησης SPSS Statistics

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Linux

Ρύθμιση συσκευής για χρήση της Ακαδημαϊκής ταυτότητας

Οδηγός εγκατάστασης ροής RSS Ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Mozilla Thunderbird

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 10

Ρύθμιση λογαριασμού email σε MacOSX

Ρύθμιση λογαριασμού email στην εφαρμογή Mail των Windows 8

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Gmail App

Έλεγχος του προσωπικού πιστοποιητικού στην ακαδημαϊκή ταυτότητα

Συμμετοχή σε διάλεξη με Χρήση Skype for Business με Λειτουργικό Windows

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader DC

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε MacOS X

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Android

Δημιουργία μαθήματος στην Πλατφόρμα Eclass

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Windows Phone

Έλεγχος χώρου αποθήκευσης προσωπικού πιστοποιητικού σε Mozilla Firefox

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού IE

Ορισμός email ανάκτησης για τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό Upnet ID

Eισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού στα Windows

Ρύθμιση λογαριασμού email σε Mozilla Thunderbird

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε Mozilla Firefox

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού Chrome

Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων με Mozilla Thunderbird για πιστοποιητικά τύπου Β

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού Mozilla Firefox

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 6945

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας MS Teams για Φοιτητές

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των αρχείων σας

Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader DC

Σύνδεση στην υπηρεσία eduroam με χρήση eduroam CAT

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή Android

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση Mozilla Thunderbird

Ρυθμίσεις για Εmail προπτυχιακών Φοιτητών

Γενικές ρυθμίσεις της υπηρεσίας eduroam

Προσθήκη Εναλλακτικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Email Alias

Έλεγχος χώρου αποθήκευσης προσωπικού πιστοποιητικού στα Windows

Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων με Mozilla Thunderbird για πιστοποιητικά τύπου Α

Οδηγός Εγκατάστασης Matlab2020

Σύνδεση στο δίκτυο eduroam με συσκευή IOS

Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως διάλεξη με την υπηρεσία Skype for Business με Λειτουργικό MAC OS

Χρήση εναλλακτικής διεύθυνσης ως αποστολέας με τη χρήση του Webmail

Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως διάλεξη με την υπηρεσία Skype for Business με Λειτουργικό Android

Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως διάλεξη με την υπηρεσία Skype for Business με Λειτουργικό IOS

Αίτηση και δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Έλεγχος σωστής λειτουργίας σύνδεσης VPN

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 10

Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA)

Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω Adobe Reader DC

Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 7

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Cisco 7841

Οδηγίες χρήσης περιβάλλοντος Skype for Business

Ρύθμιση σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με Windows 8

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας MS Teams για Καθηγητές

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης του Upnet ID σας

Οδηγίες εγκατάστασης OpenVPN σε Windows 8

Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Alcatel 4010

Λογισμικό από το Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Οδηγίες Εγκατάστασης Docusign Signature Appliance Client