Ψηφιακά πιστοποιητικά εξυπηρετητών SSL

Κρυπτογράφηση των δεδομένων που ανταλλάσσει ένας τελικός χρήστης με τον εξυπηρετητή σας
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Προσωπικό

Το UPnet προσφέρει τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών X.509 για εξυπηρετητές, υπογεγραμμένων από την έμπιστη αρχή πιστοποίησης της Sectigo. Η αρχή πιστοποίησης της Sectigo είναι προ-εγκατεστημένη στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης, με αποτέλεσμα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας να εγγυώνται την ασφαλή επικοινωνία χρηστών-εξυπηρετητών.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται για εξυπηρετητές του δικτύου του ιδρύματος, οι οποίοι ανήκουν στα domains upatras.gr  και upnet.gr. Έτσι εξυπηρετητές με FQDN hostname.upatras.gr ή hostname.department.upatras.gr μπορούν να προσφέρουν ασφαλή επικοινωνία με τους χρήστες τους (https), χωρίς καμία χρέωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  • Αρχικά να παράξουν ένα CSR για τον εξυπηρετητή τους σύμφωνα με τις οδηγίες.
  • Στην συνέχεια να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα.

Εγχειρίδια Υπηρεσίας