Oracle Academy

Λογισμικό και υπηρεσίες μάθησης της εταιρείας Oracle
Απευθύνεται σε Διδάσκων

Το Oracle Academy είναι το δωρεάν, διεθνές, εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Oracle που στόχο έχει να εξελίξει την εκπαίδευση Πληροφορικής αναπτύσσοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την καινοτομία και τη διαφορετικότητα στα τεχνολογικά πεδία. Οι κύριοι συνεργάτες του Oracle Academy είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, όλων των βαθμίδων και οι εκπαιδευτικοί τους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν χιλιάδες εκπ/κά ιδρύματα και εκπ/κοί από 120 χώρες, οι οποίοι βοηθούν εκατομμύρια μαθητές και φοιτητές να προετοιμαστούν για σπουδές και για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Με 25 χρόνια παρουσίας, το Oracle Academy παρέχει στους εκπαιδευτικούς και στους σπουδαστές τους ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο δωρεάν εκπαιδευτικών πόρων για χρήση στην τάξη και σε μη κερδοσκοπική έρευνα. Οι σπουδαστές αποκτούν πρακτική εμπειρία πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες στο χώρο του cloud computing, της ΑΙ, του machine learning, της επιστήμης των δεδομένων, του Internet of Things, κ.ά. Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • CLOUD – Το Oracle Academy Cloud Program παρέχει στους εκπαιδευτικούς και στους φοιτητές των εκπ/κών ιδρυμάτων που είναι μέλη του προγ/τος, πρόσβαση στο Oracle Cloud Free Tier για διδασκαλία, εκμάθηση και ανάπτυξη εφαρμογών στο cloud. Οι δωρεάν για πάντα υπηρεσίες περιλαμβάνουν την πρώτη και μοναδική Autonomous Database της OracleCompute Virtual Machines (VM), object storagedata egress, και άλλα σημαντικά δομικά στοιχεία για τη δημιουργία εφαρμογών. Επιπλέον, παρέχεται πρόσβαση στην Oracle Application Express (APEX), μια cloudbasedlowcode πλατφόρμα ανάπτυξης που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν επεκτάσιμες, ασφαλείς επιχειρηματικές εφαρμογές, για πρακτική εξάσκηση στο cloud.Ο κάθε χρήστης έχει επιπλέον στη διάθεσή του για τις πρώτες 365 ημέρες $300 cloud credits, ώστε να συνδυάσει τις δωρεάν cloud υπηρεσίες με άλλες PaaS και IaaS υπηρεσίες της Oracle και να εξοικειωθεί ακόμα περισσότερο με την ανάπτυξη εφαρμογών.

  • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – Δωρεάν άδειες χρήσης μιας ευρείας γκάμας λύσεων τεχνολογίας της Oracleοι οποίες αξιοποιούνται από εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες της διεθνώς, λογισικό ανοικτού κώδικα και περιβάλλοντα ανάπτυξης σε Java — διαθέσιμα για διδασκαλία, εκμάθηση και μη κερδοσκοπική ακαδημαϊκή έρευνα. Το διαθέσιμο λογισμικό υποστηρίζεται 24/7 και βρίσκεται στις τελευταίες πλήρεις εκδόσεις του.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ – Πλήρη μαθήματα και υλικό workshops που εστιάζουν στην Java και το σχεδιασμό και προγραμματισμό με SQL και PL/SQL βάσεων δεδομένων, μπορούν να ενσωματωθούν ή να προστεθούν στο υπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενώ είναι σχεδιασμένα ώστε να ακολουθούν σχετικά πρότυπα και εξετάσεις διεθνών. Πρόσθετο υλικό παρέχεται μέσω των Education Bytes και αφορά είτε σε ειδικά θέματα πάνω στην Java και την SQL είτε σε νέες τεχνολογικές τάσεις όπως το cloud, τα big data, το Internet of Things, η AI, το machine learning, κ.α.

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν στις online επιμορφώσεις για τα πλήρη μαθήματα και να λάβουν τόσο το πιστοποιητικό ολοκλήρωσής τους όσο και να έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν στις αντίστοιχες εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης με έκπτωση 25% στα εξέταστρα. Οι φοιτητές που έχουν καλύψει την ύλη που αντιστοιχεί στα πλήρη μαθήματα που οδηγούν σε πιστοποιήσεις (Java και βάσεις δεδομένων) μπορούν επίσης με έκπτωση 25% να δώσουν τις εξετάσεις για τις Junior και επαγγελματικές πιστοποιήσεις.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – Οnline βιβλιοθήκημε πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες μορφές (turorias, videos, παρουσιάσεις, κ.ά) και video gallery με ιστορίες μελών από όλο τον κόσμο καθώς συνεντεύξεις επιχειρηματιών που δημιούργησαν ΙΤ start-ups.

Για την εγκατάσταση και χρήση λογισμικού της εταιρίας Oracle πρέπει να ανήκετε στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ιδρύματος και να διαθέτετε κεντρικό email από το Upnet της μορφής @upatras.gr.

Για τη δημιουργία του προσωπικού (faculty) λογ/σμού του κάτω από το Παν/μιο Πατρών, πρέπει:

  • Να δημιουργήσετε Oracle account (με όλα τα προσωπικά στοιχεία στα Αγγλικά και το Πανεπιστημιακό e-mail), και με την επιβεβαίωση του e-mail  να προχωρήσετε στη δημιουργία του λογ/σμου. Αναζητήστε με Country Greece και Institution: University of Patras.
  • Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογ/σμός, θα πρέπει να πάτε στο academy.oracle.com, πάνω δεξιά στο Sign in to Member Hub, για να μπείτε στο περιβάλλον για τα μέλη. Πατήστε στο Resources, και επιλέξτε Oracle Cloud και Request my Oracle Cloud account.
Υπενθυμίζουμε ότι το λογισμικό εγκαθιστάται με εκπαιδευτική άδεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας σύμβασης άδειας χρήσης του λογισμικού ή των όρων της υπηρεσίας.