Σας ενημερώνουμε ότι η Autodesk άλλαξε τον τρόπο πιστοποίησης στην υπηρεσίας της και πλέον εκτός από το ιδρυματικό email απαιτεί την καταχώρηση εγγράφου πιστοποίησης της ακαδημαϊκής σας ιδιότητας.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία θα πρέπει αρχικά να δημιουργήσετε λογαριασμό ή να συνδεθείτε (αν έχετε ήδη λογαριασμό) στο Autodesk Education Community με το ιδρυματικό σας Email.

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί GET STARTED για να μεταφορτώσετε το έγγραφο της φοιτητικής σας ιδιότητας.(βεβαίωση, ακ.ταυτότητα)

Στο έγγραφο θα πρέπει να φαίνεται το Ονοματεπώνυμο σας ακριβώς έτσι όπως το έχετε καταχωρήσει και στο Autodesk Education Community.

Σημείωση: Η υπηρεσία παρέχεται από την Autodesk και δεν υπάρχει εμπλοκή του Τμήματος Δικτύων. Τα λογισμικά είναι διαθέσιμα για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για όσο διαθέτετε την φοιτητική ιδιότητα. Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι η Autodesk άλλαξε τον τρόπο πιστοποίησης στην υπηρεσίας της και πλέον εκτός από το ιδρυματικό email απαιτεί την καταχώρηση εγγράφου πιστοποίησης της ακαδημαϊκής σας ιδιότητας.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία θα πρέπει αρχικά να δημιουργήσετε λογαριασμό ή να συνδεθείτε (αν έχετε ήδη λογαριασμό) στο Autodesk Education Community με το ιδρυματικό σας Email.

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί GET STARTED για να μεταφορτώσετε το έγγραφο της φοιτητικής σας ιδιότητας.(βεβαίωση, ακ.ταυτότητα)

Στο έγγραφο θα πρέπει να φαίνεται το Ονοματεπώνυμο σας ακριβώς έτσι όπως το έχετε καταχωρήσει και στο Autodesk Education Community.

Σημείωση: Η υπηρεσία παρέχεται από την Autodesk και δεν υπάρχει εμπλοκή του Τμήματος Δικτύων. Τα λογισμικά είναι διαθέσιμα για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για όσο διαθέτετε την φοιτητική ιδιότητα. Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Ημερομηνία : 09/11/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Autodesk | software

Σας ενημερώνουμε ότι η Autodesk άλλαξε τον τρόπο πιστοποίησης στην υπηρεσίας της και πλέον εκτός από το ιδρυματικό email απαιτεί την καταχώρηση εγγράφου πιστοποίησης της ακαδημαϊκής σας ιδιότητας.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία θα πρέπει αρχικά να δημιουργήσετε λογαριασμό ή να συνδεθείτε (αν έχετε ήδη λογαριασμό) στο Autodesk Education Community με το ιδρυματικό σας Email.

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί GET STARTED για να μεταφορτώσετε το έγγραφο της φοιτητικής σας ιδιότητας.(βεβαίωση, ακ.ταυτότητα)

Στο έγγραφο θα πρέπει να φαίνεται το Ονοματεπώνυμο σας ακριβώς έτσι όπως το έχετε καταχωρήσει και στο Autodesk Education Community.

Σημείωση: Η υπηρεσία παρέχεται από την Autodesk και δεν υπάρχει εμπλοκή του Τμήματος Δικτύων. Τα λογισμικά είναι διαθέσιμα για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για όσο διαθέτετε την φοιτητική ιδιότητα. Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Ημερομηνία : 09/11/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Autodesk | software