Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγών στην πολιτική της Google, η υπηρεσία Google Workspace δεν είναι πλέον διαθέσιμη για νέους χρήστες.

Οι χρήστες που είναι ήδη γραμμένοι στην υπηρεσία μπορούν να συνεχίσουν να την χρησιμοποιούν κανονικά μέχρι το διάστημα που έχει οριστεί για την ιδιότητα τους.

  • Φοιτητές (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί): Η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέχρι 31/7/2021
  • Διοικητικό Προσωπικό: Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέχρι 31/12/2021
  • Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΤ, ΕΕΠ: Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη με απεριόριστο χώρο μέχρι 31/5/2022. Στη συνέχεια θα οριστεί όριο στο διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγών στην πολιτική της Google, η υπηρεσία Google Workspace δεν είναι πλέον διαθέσιμη για νέους χρήστες.

Οι χρήστες που είναι ήδη γραμμένοι στην υπηρεσία μπορούν να συνεχίσουν να την χρησιμοποιούν κανονικά μέχρι το διάστημα που έχει οριστεί για την ιδιότητα τους.

  • Φοιτητές (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί): Η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέχρι 31/7/2021
  • Διοικητικό Προσωπικό: Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέχρι 31/12/2021
  • Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΤ, ΕΕΠ: Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη με απεριόριστο χώρο μέχρι 31/5/2022. Στη συνέχεια θα οριστεί όριο στο διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης.

Ημερομηνία : 21/07/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : gapps

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγών στην πολιτική της Google, η υπηρεσία Google Workspace δεν είναι πλέον διαθέσιμη για νέους χρήστες.

Οι χρήστες που είναι ήδη γραμμένοι στην υπηρεσία μπορούν να συνεχίσουν να την χρησιμοποιούν κανονικά μέχρι το διάστημα που έχει οριστεί για την ιδιότητα τους.

  • Φοιτητές (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί): Η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέχρι 31/7/2021
  • Διοικητικό Προσωπικό: Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέχρι 31/12/2021
  • Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΤ, ΕΕΠ: Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη με απεριόριστο χώρο μέχρι 31/5/2022. Στη συνέχεια θα οριστεί όριο στο διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης.

Ημερομηνία : 21/07/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : gapps