Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγών στην πολιτική της Google, η υπηρεσία Google Workspace δεν είναι πλέον διαθέσιμη για νέους χρήστες.

Οι χρήστες που είναι ήδη γραμμένοι στην υπηρεσία μπορούν να συνεχίσουν να την χρησιμοποιούν κανονικά μέχρι το διάστημα που έχει οριστεί για την ιδιότητα τους.

  • Φοιτητές (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί): Η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέχρι 31/7/2021
  • Διοικητικό Προσωπικό: Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέχρι 31/12/2021
  • Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΤ, ΕΕΠ: Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη με απεριόριστο χώρο μέχρι 31/5/2022. Στη συνέχεια θα οριστεί όριο στο διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης.