Η ΑΠΕΔ στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών της ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι αλλάζει την Αρχή Χρονοσήμανσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Για την πρόσβαση στη νέα Υπηρεσία Χρονοσήμανσης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου παραμετροποίηση της  εφαρμογής Adobe DC,  με αντικατάσταση, του υπάρχοντος συνδέσμου χρονοσήμανσης http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer , με τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://timestamp.aped.gov.gr/qtss

Επίσης απαραίτητη είναι η εγκατάσταση  τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη των  πιστοποιητικών της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Χρονοσήμανσης .

 1. Χρησιμοποιώντας έναν οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης (browser π.χ Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari , Chrome), κάνετε επικόλληση το σύνδεσμο http://pki.aped.gov.gr/ca/APEDRoot.crt και επιλέγετε να κατεβάσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης, τοπικά στον υπολογιστή σας.
 2. Επαναλαμβάνετε το ίδιο για την Αρχή Χρονοσήμανσης, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο
  http://pki.aped.gov.gr/ca/APEDTSA.crt

Οδηγίες για την εγκατάσταση των πιστοποιητικών θα βρείτε στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης νέας Χρονοσήμανσης»

Για την παραμετροποίηση του Adobe DC κάντε τα παρακάτω:

 • Ανοίξτε το πρόγραμμα Adobe Reader DC κι επιλέξτε Edit-> Preferences.
 • Στο menu που θα εμφανιστεί επιλέξτε διαδοχικά Signatures->Document Timestamping->More.
 • Στην συνέχεια επιλέξτε την χρονοσύμανση της ΑΔΕΠ και πατήστε edit.
 • Τέλος αντικαταστήστε τον σύνδεσμο http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer με τον νέο σύνδεσμο https://timestamp.aped.gov.gr/qtss και πατήστε οκ.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να κάνετε τα παραπάνω αν χρησιμοποιείτε σαν Αρχή Χρονοσύμανσης το https://qts.harica.gr

Η υπηρεσία της παλιάς χρονοσήμανσης από τον Σύνδεσμο http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021.

Share This Story, Choose Your Platform!

Η ΑΠΕΔ στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών της ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι αλλάζει την Αρχή Χρονοσήμανσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Για την πρόσβαση στη νέα Υπηρεσία Χρονοσήμανσης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου παραμετροποίηση της  εφαρμογής Adobe DC,  με αντικατάσταση, του υπάρχοντος συνδέσμου χρονοσήμανσης http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer , με τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://timestamp.aped.gov.gr/qtss

Επίσης απαραίτητη είναι η εγκατάσταση  τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη των  πιστοποιητικών της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Χρονοσήμανσης .

 1. Χρησιμοποιώντας έναν οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης (browser π.χ Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari , Chrome), κάνετε επικόλληση το σύνδεσμο http://pki.aped.gov.gr/ca/APEDRoot.crt και επιλέγετε να κατεβάσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης, τοπικά στον υπολογιστή σας.
 2. Επαναλαμβάνετε το ίδιο για την Αρχή Χρονοσήμανσης, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο
  http://pki.aped.gov.gr/ca/APEDTSA.crt

Οδηγίες για την εγκατάσταση των πιστοποιητικών θα βρείτε στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης νέας Χρονοσήμανσης»

Για την παραμετροποίηση του Adobe DC κάντε τα παρακάτω:

 • Ανοίξτε το πρόγραμμα Adobe Reader DC κι επιλέξτε Edit-> Preferences.
 • Στο menu που θα εμφανιστεί επιλέξτε διαδοχικά Signatures->Document Timestamping->More.
 • Στην συνέχεια επιλέξτε την χρονοσύμανση της ΑΔΕΠ και πατήστε edit.
 • Τέλος αντικαταστήστε τον σύνδεσμο http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer με τον νέο σύνδεσμο https://timestamp.aped.gov.gr/qtss και πατήστε οκ.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να κάνετε τα παραπάνω αν χρησιμοποιείτε σαν Αρχή Χρονοσύμανσης το https://qts.harica.gr

Η υπηρεσία της παλιάς χρονοσήμανσης από τον Σύνδεσμο http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021.

Ημερομηνία : 13/12/2020

Ετικέτες : harica | pki

Η ΑΠΕΔ στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών της ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι αλλάζει την Αρχή Χρονοσήμανσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Για την πρόσβαση στη νέα Υπηρεσία Χρονοσήμανσης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου παραμετροποίηση της  εφαρμογής Adobe DC,  με αντικατάσταση, του υπάρχοντος συνδέσμου χρονοσήμανσης http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer , με τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://timestamp.aped.gov.gr/qtss

Επίσης απαραίτητη είναι η εγκατάσταση  τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη των  πιστοποιητικών της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Χρονοσήμανσης .

 1. Χρησιμοποιώντας έναν οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης (browser π.χ Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari , Chrome), κάνετε επικόλληση το σύνδεσμο http://pki.aped.gov.gr/ca/APEDRoot.crt και επιλέγετε να κατεβάσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης, τοπικά στον υπολογιστή σας.
 2. Επαναλαμβάνετε το ίδιο για την Αρχή Χρονοσήμανσης, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο
  http://pki.aped.gov.gr/ca/APEDTSA.crt

Οδηγίες για την εγκατάσταση των πιστοποιητικών θα βρείτε στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης νέας Χρονοσήμανσης»

Για την παραμετροποίηση του Adobe DC κάντε τα παρακάτω:

 • Ανοίξτε το πρόγραμμα Adobe Reader DC κι επιλέξτε Edit-> Preferences.
 • Στο menu που θα εμφανιστεί επιλέξτε διαδοχικά Signatures->Document Timestamping->More.
 • Στην συνέχεια επιλέξτε την χρονοσύμανση της ΑΔΕΠ και πατήστε edit.
 • Τέλος αντικαταστήστε τον σύνδεσμο http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer με τον νέο σύνδεσμο https://timestamp.aped.gov.gr/qtss και πατήστε οκ.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να κάνετε τα παραπάνω αν χρησιμοποιείτε σαν Αρχή Χρονοσύμανσης το https://qts.harica.gr

Η υπηρεσία της παλιάς χρονοσήμανσης από τον Σύνδεσμο http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021.

Ημερομηνία : 13/12/2020

Ετικέτες : harica | pki