Σας ενημερώνουμε ότι εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί η φόρμα της αίτησης για εγγραφή στο κοινωνικό δίκτυο διασύνδεσης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους ενδιαφερόμενους παλαιότερων ετών.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί η φόρμα της αίτησης για εγγραφή στο κοινωνικό δίκτυο διασύνδεσης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους ενδιαφερόμενους παλαιότερων ετών.

Ημερομηνία : 04/12/2015

Ετικέτες : alumni

Σας ενημερώνουμε ότι εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί η φόρμα της αίτησης για εγγραφή στο κοινωνικό δίκτυο διασύνδεσης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους ενδιαφερόμενους παλαιότερων ετών.

Ημερομηνία : 04/12/2015

Ετικέτες : alumni