Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στα πλαίσια της τηλε-εκπαίδευσης λόγω COVID-19, εξασφάλισε εκπαιδευτική άδεια χρήσης για τα προϊόντα της “Mathworks” (MATLAB Campus Wide License), η οποία περιλαμβάνει:

 • την κεντρική εφαρμογή (MATLAB),
 • όλα τα πρόσθετα (addons),
 • το MATLAB Grader και
 • το Matlab Academic Online Training Suite (εκπαιδευτική πλατφόρμα online training).

Η συγκεκριμένη άδεια είναι για απεριόριστο αριθμό χρηστών με ισχύ έως 30 Ιουνίου 2022.

Η διαδικασία μετάβασης από την υπάρχουσα (δικτυακή) άδεια χρήσης στην νέα θα γίνει σε δυο φάσεις:

Πρώτη φάση – από 7 Απριλίου 2021 μέχρι 31 Απριλίου 2021 (Ενεργοποίηση λογαριασμού MATLAB). Η αδειοδότηση δεν θα γίνεται μέσω license servers του Πανεπιστημίου ούτε θα απαιτείται σύνδεση στην υπηρεσία VPN, αλλά με απ’ ευθείας εγγραφή στη Mathorks.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στη διεύθυνση https://forms.upnet.gr/matlab/
Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους θα αποστέλλονται σχετικές οδηγίες.

Δεύτερη Φάση – από 1 Μαΐου  2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2022

Η αδειοδότηση θα γίνεται μέσω δικτυακού τόπου που κατασκευάζει η Mathworks ειδικά για το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ταυτοποίηση θα γίνεται από τις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Share This Story, Choose Your Platform!

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στα πλαίσια της τηλε-εκπαίδευσης λόγω COVID-19, εξασφάλισε εκπαιδευτική άδεια χρήσης για τα προϊόντα της “Mathworks” (MATLAB Campus Wide License), η οποία περιλαμβάνει:

 • την κεντρική εφαρμογή (MATLAB),
 • όλα τα πρόσθετα (addons),
 • το MATLAB Grader και
 • το Matlab Academic Online Training Suite (εκπαιδευτική πλατφόρμα online training).

Η συγκεκριμένη άδεια είναι για απεριόριστο αριθμό χρηστών με ισχύ έως 30 Ιουνίου 2022.

Η διαδικασία μετάβασης από την υπάρχουσα (δικτυακή) άδεια χρήσης στην νέα θα γίνει σε δυο φάσεις:

Πρώτη φάση – από 7 Απριλίου 2021 μέχρι 31 Απριλίου 2021 (Ενεργοποίηση λογαριασμού MATLAB). Η αδειοδότηση δεν θα γίνεται μέσω license servers του Πανεπιστημίου ούτε θα απαιτείται σύνδεση στην υπηρεσία VPN, αλλά με απ’ ευθείας εγγραφή στη Mathorks.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στη διεύθυνση https://forms.upnet.gr/matlab/
Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους θα αποστέλλονται σχετικές οδηγίες.

Δεύτερη Φάση – από 1 Μαΐου  2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2022

Η αδειοδότηση θα γίνεται μέσω δικτυακού τόπου που κατασκευάζει η Mathworks ειδικά για το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ταυτοποίηση θα γίνεται από τις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ημερομηνία : 07/04/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : matlab

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στα πλαίσια της τηλε-εκπαίδευσης λόγω COVID-19, εξασφάλισε εκπαιδευτική άδεια χρήσης για τα προϊόντα της “Mathworks” (MATLAB Campus Wide License), η οποία περιλαμβάνει:

 • την κεντρική εφαρμογή (MATLAB),
 • όλα τα πρόσθετα (addons),
 • το MATLAB Grader και
 • το Matlab Academic Online Training Suite (εκπαιδευτική πλατφόρμα online training).

Η συγκεκριμένη άδεια είναι για απεριόριστο αριθμό χρηστών με ισχύ έως 30 Ιουνίου 2022.

Η διαδικασία μετάβασης από την υπάρχουσα (δικτυακή) άδεια χρήσης στην νέα θα γίνει σε δυο φάσεις:

Πρώτη φάση – από 7 Απριλίου 2021 μέχρι 31 Απριλίου 2021 (Ενεργοποίηση λογαριασμού MATLAB). Η αδειοδότηση δεν θα γίνεται μέσω license servers του Πανεπιστημίου ούτε θα απαιτείται σύνδεση στην υπηρεσία VPN, αλλά με απ’ ευθείας εγγραφή στη Mathorks.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στη διεύθυνση https://forms.upnet.gr/matlab/
Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους θα αποστέλλονται σχετικές οδηγίες.

Δεύτερη Φάση – από 1 Μαΐου  2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2022

Η αδειοδότηση θα γίνεται μέσω δικτυακού τόπου που κατασκευάζει η Mathworks ειδικά για το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ταυτοποίηση θα γίνεται από τις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ημερομηνία : 07/04/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : matlab