Το Πανεπιστήμιο Πατρών εξασφάλισε συμφωνία για εκπαιδευτική άδεια χρήσης των λογισμικών της εταιρείας Autodesk, διάρκειας ενός έτους,  από 8 Απριλίου 2021.

Η συγκεκριμένη συμφωνία περιλαμβάνει 3,000 δικτυακές άδειες χρήσης (concurrent network licenses). Η αδειοδότηση γίνεται από license servers εντός του Πανεπιστημίου Πατρών, και είναι δυνατή για διευθύνσεις IP που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πιλοτικά ξεκινά η διάθεση του λογισμικού Autocad 2022 για Windows, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο μαζί με οδηγίες εγκατάστασης & ενεργοποίησης https://www.upnet.gr/autocad/

Θα ακολουθήσει η έκδοση AutoCAD 2022 για MacOS, καθώς και άλλα λογισμικά της Autodesk, ανάλογα με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Share This Story, Choose Your Platform!

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εξασφάλισε συμφωνία για εκπαιδευτική άδεια χρήσης των λογισμικών της εταιρείας Autodesk, διάρκειας ενός έτους,  από 8 Απριλίου 2021.

Η συγκεκριμένη συμφωνία περιλαμβάνει 3,000 δικτυακές άδειες χρήσης (concurrent network licenses). Η αδειοδότηση γίνεται από license servers εντός του Πανεπιστημίου Πατρών, και είναι δυνατή για διευθύνσεις IP που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πιλοτικά ξεκινά η διάθεση του λογισμικού Autocad 2022 για Windows, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο μαζί με οδηγίες εγκατάστασης & ενεργοποίησης https://www.upnet.gr/autocad/

Θα ακολουθήσει η έκδοση AutoCAD 2022 για MacOS, καθώς και άλλα λογισμικά της Autodesk, ανάλογα με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ημερομηνία : 09/04/2021

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες : Autodesk | software

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εξασφάλισε συμφωνία για εκπαιδευτική άδεια χρήσης των λογισμικών της εταιρείας Autodesk, διάρκειας ενός έτους,  από 8 Απριλίου 2021.

Η συγκεκριμένη συμφωνία περιλαμβάνει 3,000 δικτυακές άδειες χρήσης (concurrent network licenses). Η αδειοδότηση γίνεται από license servers εντός του Πανεπιστημίου Πατρών, και είναι δυνατή για διευθύνσεις IP που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πιλοτικά ξεκινά η διάθεση του λογισμικού Autocad 2022 για Windows, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο μαζί με οδηγίες εγκατάστασης & ενεργοποίησης https://www.upnet.gr/autocad/

Θα ακολουθήσει η έκδοση AutoCAD 2022 για MacOS, καθώς και άλλα λογισμικά της Autodesk, ανάλογα με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ημερομηνία : 09/04/2021

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες : Autodesk | software