Το Πανεπιστήμιο Πατρών εξασφάλισε συμφωνία για εκπαιδευτική άδεια χρήσης των λογισμικών της εταιρείας Autodesk, διάρκειας ενός έτους,  από 8 Απριλίου 2021.

Η συγκεκριμένη συμφωνία περιλαμβάνει 3,000 δικτυακές άδειες χρήσης (concurrent network licenses). Η αδειοδότηση γίνεται από license servers εντός του Πανεπιστημίου Πατρών, και είναι δυνατή για διευθύνσεις IP που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πιλοτικά ξεκινά η διάθεση του λογισμικού Autocad 2022 για Windows, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο μαζί με οδηγίες εγκατάστασης & ενεργοποίησης https://www.upnet.gr/autocad/

Θα ακολουθήσει η έκδοση AutoCAD 2022 για MacOS, καθώς και άλλα λογισμικά της Autodesk, ανάλογα με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής κοινότητας.