Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει ανανέωση της σύμβασης για την διάθεση του λογισμικού IBM SPSS Statistics. Η νέα σύμβαση έχει ισχύ μέχρι τις 30/6/2023.

Υπενθυμίζουμε τον τρόπο αδειοδότησης:

  • SPSS v27 Concurrent user licence: Η αδειοδότηση για την έκδοση SPSS 27 γίνεται πλέον δικτυακά (δεν χρειάζεται κλειδί ενεργοποίησης) και λειτουργεί εντός IP space του Πανεπιστημίου Πατρών. Για όση ώρα χρησιμοποιεί ο χρήστης το SPSS, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οδηγίες για την δικτυακή απόδοση άδειας μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.upnet.gr/software/spss-statistics/
  • SPSS v28 Concurrent user licence: Η αδειοδότηση για την έκδοση SPSS 28 γίνεται επίσης δικτυακά (δεν χρειάζεται κλειδί ενεργοποίησης) και λειτουργεί εντός IP space του Πανεπιστημίου Πατρών. Για όση ώρα χρησιμοποιεί ο χρήστης το SPSS, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οδηγίες για την δικτυακή απόδοση άδειας μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.upnet.gr/software/spss-statistics/
  • SPSS v28 Authorized user license: Για ειδικές περιστάσεις υπάρχει και δυνατότητα authorized user license αδειοδότησης με online αίτηση στη σελίδα https://forms.upnet.gr/spss-v28/
  • SPSS v26: Η έκδοση SPSS 26 σταματά να υποστηρίζεται και δεν υπάρχουν νέες άδειες χρήσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της υπηρεσίας.