Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών προχώρησε σε ανανέωση του Zoom μέχρι 1/10/2023.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του zoom μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών προχώρησε σε ανανέωση του Zoom μέχρι 1/10/2023.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του zoom μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Ημερομηνία : 05/10/2022

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : zoom

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών προχώρησε σε ανανέωση του Zoom μέχρι 1/10/2023.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του zoom μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Ημερομηνία : 05/10/2022

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : zoom