Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης “eclass” καθώς και η πλατφόρμα εξετάσεων “exams.eclass” του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα είναι διαθέσιμες την Τετάρτη 28 Ιουλίου από 11:00 έως 14:00 , λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.10.2 στην έκδοση 3.11.1.
Η νέα έκδοση θα προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

Ασκήσεις

 •  Βελτιώσεις στην εξαγωγή σε μορφή csv των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Εμφανίζονται όλες οι προσπάθειες του χρήστη και υποστηρίζονται οι δυναμικές ερωτήσεις της άσκησης.
 • Προσθήκη νέου τύπου εμφάνισης άσκησης Μία ερώτηση ανά σελίδα χωρίς επιστροφή σε προηγούμενες ερωτήσεις. Ο χρήστης εκτελεί την άσκηση αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί / επιστρέψει στις προηγούμενες ερωτήσεις.
 • Στις ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις αν οριστεί αρνητική βαθμολογία σε επιμέρους απαντήσεις, γίνεται έλεγχος έτσι ώστε η τυχόν αρνητική βαθμολογία του χρήστη στην ερώτηση να μετατραπεί σε μηδέν.
 • Διατήρηση των κατηγοριών των ερωτήσεων κατά την κλωνοποίηση της τράπεζας ερωτήσεων.
 • Απενεργοποίηση της εξαγωγής / εισαγωγής σε μορφή QTI.

Εργασίες

 • Εμφάνιση των εργασιών ανά σελίδες. Προσθήκη αναζήτησης.
 • Διόρθωση σφάλματος (σε κάποιες περιπτώσεις) βαθμολόγησης μέσω ρουμπρίκας / κλίμακας

Ομάδες χρηστών

 • Δυνατότητα εισαγωγής χρηστών σε ομάδα δίνοντας τα στοιχεία τους (είτε όνομα χρήστη είτε αριθμό μητρώου)

Θεματικές Ενότητες

 • Βελτιώσεις στην προσθήκη ασκήσεων / εργασιών

Ερωτηματολόγια

Προσθήκη νέων επιλογών:

 •  Ενεργοποίηση πολλαπλών υποβολών από τους μέλη. Αν ενεργοποιηθεί ο χρήστης μπορεί να ξανακάνει και άλλη υποβολή (εκτός από την αρχική). Προφανώς η πρώτη υποβολή ακυρώνεται και μετράει η δεύτερη.
 • Ενεργοποίηση απάντησης ‘δεν ξέρω / δεν απαντώ’. Η επιλογή “δεν ξέρω / δεν απαντώ” εμφανίζεται (σε ερωτήσεις επιλογής με μοναδική απάντηση) ή όχι.
 • Κλωνοποίηση: Ο διαχειριστής μπορεί να κλωνοποιεί ερωτηματολόγια σε όλα τα μαθήματα.

Γραμμή Μάθησης

 • Διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή συνδέσμων.
 • Διόρθωση σφαλμάτων κατά την εξαγωγή / εισαγωγή σε SCORM / IMSCP

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης “eclass” καθώς και η πλατφόρμα εξετάσεων “exams.eclass” του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα είναι διαθέσιμες την Τετάρτη 28 Ιουλίου από 11:00 έως 14:00 , λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.10.2 στην έκδοση 3.11.1.
Η νέα έκδοση θα προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

Ασκήσεις

 •  Βελτιώσεις στην εξαγωγή σε μορφή csv των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Εμφανίζονται όλες οι προσπάθειες του χρήστη και υποστηρίζονται οι δυναμικές ερωτήσεις της άσκησης.
 • Προσθήκη νέου τύπου εμφάνισης άσκησης Μία ερώτηση ανά σελίδα χωρίς επιστροφή σε προηγούμενες ερωτήσεις. Ο χρήστης εκτελεί την άσκηση αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί / επιστρέψει στις προηγούμενες ερωτήσεις.
 • Στις ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις αν οριστεί αρνητική βαθμολογία σε επιμέρους απαντήσεις, γίνεται έλεγχος έτσι ώστε η τυχόν αρνητική βαθμολογία του χρήστη στην ερώτηση να μετατραπεί σε μηδέν.
 • Διατήρηση των κατηγοριών των ερωτήσεων κατά την κλωνοποίηση της τράπεζας ερωτήσεων.
 • Απενεργοποίηση της εξαγωγής / εισαγωγής σε μορφή QTI.

Εργασίες

 • Εμφάνιση των εργασιών ανά σελίδες. Προσθήκη αναζήτησης.
 • Διόρθωση σφάλματος (σε κάποιες περιπτώσεις) βαθμολόγησης μέσω ρουμπρίκας / κλίμακας

Ομάδες χρηστών

 • Δυνατότητα εισαγωγής χρηστών σε ομάδα δίνοντας τα στοιχεία τους (είτε όνομα χρήστη είτε αριθμό μητρώου)

Θεματικές Ενότητες

 • Βελτιώσεις στην προσθήκη ασκήσεων / εργασιών

Ερωτηματολόγια

Προσθήκη νέων επιλογών:

 •  Ενεργοποίηση πολλαπλών υποβολών από τους μέλη. Αν ενεργοποιηθεί ο χρήστης μπορεί να ξανακάνει και άλλη υποβολή (εκτός από την αρχική). Προφανώς η πρώτη υποβολή ακυρώνεται και μετράει η δεύτερη.
 • Ενεργοποίηση απάντησης ‘δεν ξέρω / δεν απαντώ’. Η επιλογή “δεν ξέρω / δεν απαντώ” εμφανίζεται (σε ερωτήσεις επιλογής με μοναδική απάντηση) ή όχι.
 • Κλωνοποίηση: Ο διαχειριστής μπορεί να κλωνοποιεί ερωτηματολόγια σε όλα τα μαθήματα.

Γραμμή Μάθησης

 • Διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή συνδέσμων.
 • Διόρθωση σφαλμάτων κατά την εξαγωγή / εισαγωγή σε SCORM / IMSCP

Ημερομηνία : 26/07/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Eclass | exams

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης “eclass” καθώς και η πλατφόρμα εξετάσεων “exams.eclass” του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα είναι διαθέσιμες την Τετάρτη 28 Ιουλίου από 11:00 έως 14:00 , λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.10.2 στην έκδοση 3.11.1.
Η νέα έκδοση θα προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

Ασκήσεις

 •  Βελτιώσεις στην εξαγωγή σε μορφή csv των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Εμφανίζονται όλες οι προσπάθειες του χρήστη και υποστηρίζονται οι δυναμικές ερωτήσεις της άσκησης.
 • Προσθήκη νέου τύπου εμφάνισης άσκησης Μία ερώτηση ανά σελίδα χωρίς επιστροφή σε προηγούμενες ερωτήσεις. Ο χρήστης εκτελεί την άσκηση αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί / επιστρέψει στις προηγούμενες ερωτήσεις.
 • Στις ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις αν οριστεί αρνητική βαθμολογία σε επιμέρους απαντήσεις, γίνεται έλεγχος έτσι ώστε η τυχόν αρνητική βαθμολογία του χρήστη στην ερώτηση να μετατραπεί σε μηδέν.
 • Διατήρηση των κατηγοριών των ερωτήσεων κατά την κλωνοποίηση της τράπεζας ερωτήσεων.
 • Απενεργοποίηση της εξαγωγής / εισαγωγής σε μορφή QTI.

Εργασίες

 • Εμφάνιση των εργασιών ανά σελίδες. Προσθήκη αναζήτησης.
 • Διόρθωση σφάλματος (σε κάποιες περιπτώσεις) βαθμολόγησης μέσω ρουμπρίκας / κλίμακας

Ομάδες χρηστών

 • Δυνατότητα εισαγωγής χρηστών σε ομάδα δίνοντας τα στοιχεία τους (είτε όνομα χρήστη είτε αριθμό μητρώου)

Θεματικές Ενότητες

 • Βελτιώσεις στην προσθήκη ασκήσεων / εργασιών

Ερωτηματολόγια

Προσθήκη νέων επιλογών:

 •  Ενεργοποίηση πολλαπλών υποβολών από τους μέλη. Αν ενεργοποιηθεί ο χρήστης μπορεί να ξανακάνει και άλλη υποβολή (εκτός από την αρχική). Προφανώς η πρώτη υποβολή ακυρώνεται και μετράει η δεύτερη.
 • Ενεργοποίηση απάντησης ‘δεν ξέρω / δεν απαντώ’. Η επιλογή “δεν ξέρω / δεν απαντώ” εμφανίζεται (σε ερωτήσεις επιλογής με μοναδική απάντηση) ή όχι.
 • Κλωνοποίηση: Ο διαχειριστής μπορεί να κλωνοποιεί ερωτηματολόγια σε όλα τα μαθήματα.

Γραμμή Μάθησης

 • Διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή συνδέσμων.
 • Διόρθωση σφαλμάτων κατά την εξαγωγή / εισαγωγή σε SCORM / IMSCP

Ημερομηνία : 26/07/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Eclass | exams