Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης “eclass” καθώς και η πλατφόρμα εξετάσεων “exams.eclass” του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα είναι διαθέσιμες την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου από 10:00 έως 13:00 , λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.11.2 στην έκδοση 3.12.4.
Η νέα έκδοση θα προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://docs.openeclass.org/el/current

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης “eclass” καθώς και η πλατφόρμα εξετάσεων “exams.eclass” του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα είναι διαθέσιμες την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου από 10:00 έως 13:00 , λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.11.2 στην έκδοση 3.12.4.
Η νέα έκδοση θα προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://docs.openeclass.org/el/current

Ημερομηνία : 22/12/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Eclass | exams

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης “eclass” καθώς και η πλατφόρμα εξετάσεων “exams.eclass” του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα είναι διαθέσιμες την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου από 10:00 έως 13:00 , λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.11.2 στην έκδοση 3.12.4.
Η νέα έκδοση θα προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://docs.openeclass.org/el/current

Ημερομηνία : 22/12/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Eclass | exams