Σας ενημερώνουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση της υπηρεσίας Webmail (https://mail.upatras.gr) λόγω λειτουργικών προβλημάτων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα με την υπάρχουσα υποδομή. Η αναβάθμιση θα γίνει διάφανα προς τον τελικό χρήστη χωρίς να απαιτηθεί κάποια ενέργεια από αυτόν. Σε περίπτωση που κατά το παραπάνω διάστημα αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην σύνδεσή σας στο webmail θα πρέπει απλά να ξανασυνδεθείτε λίγο αργότερα ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “έλεγχος για νέα μηνύματα”.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση της υπηρεσίας Webmail (https://mail.upatras.gr) λόγω λειτουργικών προβλημάτων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα με την υπάρχουσα υποδομή. Η αναβάθμιση θα γίνει διάφανα προς τον τελικό χρήστη χωρίς να απαιτηθεί κάποια ενέργεια από αυτόν. Σε περίπτωση που κατά το παραπάνω διάστημα αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην σύνδεσή σας στο webmail θα πρέπει απλά να ξανασυνδεθείτε λίγο αργότερα ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “έλεγχος για νέα μηνύματα”.

Ημερομηνία : 23/04/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Email

Σας ενημερώνουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση της υπηρεσίας Webmail (https://mail.upatras.gr) λόγω λειτουργικών προβλημάτων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα με την υπάρχουσα υποδομή. Η αναβάθμιση θα γίνει διάφανα προς τον τελικό χρήστη χωρίς να απαιτηθεί κάποια ενέργεια από αυτόν. Σε περίπτωση που κατά το παραπάνω διάστημα αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην σύνδεσή σας στο webmail θα πρέπει απλά να ξανασυνδεθείτε λίγο αργότερα ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “έλεγχος για νέα μηνύματα”.

Ημερομηνία : 23/04/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Email