Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της υπηρεσίας Webmail. Εκτός από την αναβάθμιση σε θέματα ασφαλείας, είναι πλέον διαθέσιμα μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως :

  • Νέο responsive theme για εύκολη πλοήγηση από φορητές συσκευές (tablets,smartphones).
  • Πρότυπες απαντήσεις
  • Δυνατότητα προβολής του μεγέθους των φακέλων σας
  • Δυνατότητα χρήσης ετικετών
  • Δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείων έως 50MB
  • Desktop Notifications

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο αρωγής.