Σας ενημερώνουμε ότι έγινε αναβάθμιση της Υποδομής ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (shibboleth) από την έκδοση 2.1 στην έκδοση 3.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε αναβάθμιση της Υποδομής ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (shibboleth) από την έκδοση 2.1 στην έκδοση 3.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ημερομηνία : 27/03/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : AAI

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε αναβάθμιση της Υποδομής ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (shibboleth) από την έκδοση 2.1 στην έκδοση 3.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ημερομηνία : 27/03/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : AAI