εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass αλλά και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων exams στην έκδοση 3.10 . Η νέα έκδοση προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

Ασκήσεις

 • Δυναμική επιλογή ερωτήσεων με κριτήρια (με βαθμό δυσκολίας ή/και από κατηγορία).
 • Ανακάτεμα ερωτήσεων (καλύτερη συμπεριφορά).
 • Προεπισκόπηση άσκησης.
 • Καλύτερος χειρισμός των ερωτήσεων της άσκησης.
 • Διορθώσεις / βελτιώσεις αλγορίθμου αναβαθμολόγησης ασκήσεων
 • Εμφάνιση αριθμού μητρώου στην ανάθεση ασκήσεων σε συγκεκριμένους χρήστες
 • Διόρθωση προβλήματος στην ανάθεση ασκήσεων σε συγκεκριμένους χρήστες που έχουν ίδιο ονοματεπώνυμο

Εργασίες

 • Διόρθωση ρουμπρίκας.
 • Διόρθωση εμφάνισης αρχείου εκφώνησης εργασίας στον εκπαιδευτή όταν το υποσύστημα ή η εργασία είναι ανενεργή
 • Διόρθωση ανάθεσης ατομικών εργασιών σε συγκεκριμένες ομάδες

Ομάδες Χρηστών

 • Δυνατότητα απόκρυψης ομάδων χρηστών
 • Δυνατότητα περιορισμού εγγραφής χρηστών σε μόνο μια ομάδα ανά κατηγορία

Γενικά

 • Διόρθωση εισαγωγής αντιγράφου ασφαλείας μαθήματος που έχει παραχθεί σε Windows
 • Βελτιστοποίηση SQL Queries κατά την ανανέωση μαθήματος
 • Ρυθμίσεις πλατφόρμας: έλεγχος εγκυρότητας διευθύνσεων e-mail που εισάγονται σε διάφορα πεδία
 • Νέα μορφή μαθήματος – Μορφή ‘τοίχου’.
 • Ενημέρωση του TinyMCE editor στην έκδοση 4.9.

Share This Story, Choose Your Platform!

εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass αλλά και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων exams στην έκδοση 3.10 . Η νέα έκδοση προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

Ασκήσεις

 • Δυναμική επιλογή ερωτήσεων με κριτήρια (με βαθμό δυσκολίας ή/και από κατηγορία).
 • Ανακάτεμα ερωτήσεων (καλύτερη συμπεριφορά).
 • Προεπισκόπηση άσκησης.
 • Καλύτερος χειρισμός των ερωτήσεων της άσκησης.
 • Διορθώσεις / βελτιώσεις αλγορίθμου αναβαθμολόγησης ασκήσεων
 • Εμφάνιση αριθμού μητρώου στην ανάθεση ασκήσεων σε συγκεκριμένους χρήστες
 • Διόρθωση προβλήματος στην ανάθεση ασκήσεων σε συγκεκριμένους χρήστες που έχουν ίδιο ονοματεπώνυμο

Εργασίες

 • Διόρθωση ρουμπρίκας.
 • Διόρθωση εμφάνισης αρχείου εκφώνησης εργασίας στον εκπαιδευτή όταν το υποσύστημα ή η εργασία είναι ανενεργή
 • Διόρθωση ανάθεσης ατομικών εργασιών σε συγκεκριμένες ομάδες

Ομάδες Χρηστών

 • Δυνατότητα απόκρυψης ομάδων χρηστών
 • Δυνατότητα περιορισμού εγγραφής χρηστών σε μόνο μια ομάδα ανά κατηγορία

Γενικά

 • Διόρθωση εισαγωγής αντιγράφου ασφαλείας μαθήματος που έχει παραχθεί σε Windows
 • Βελτιστοποίηση SQL Queries κατά την ανανέωση μαθήματος
 • Ρυθμίσεις πλατφόρμας: έλεγχος εγκυρότητας διευθύνσεων e-mail που εισάγονται σε διάφορα πεδία
 • Νέα μορφή μαθήματος – Μορφή ‘τοίχου’.
 • Ενημέρωση του TinyMCE editor στην έκδοση 4.9.

Ημερομηνία : 20/01/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Eclass | exams

εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass αλλά και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων exams στην έκδοση 3.10 . Η νέα έκδοση προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

Ασκήσεις

 • Δυναμική επιλογή ερωτήσεων με κριτήρια (με βαθμό δυσκολίας ή/και από κατηγορία).
 • Ανακάτεμα ερωτήσεων (καλύτερη συμπεριφορά).
 • Προεπισκόπηση άσκησης.
 • Καλύτερος χειρισμός των ερωτήσεων της άσκησης.
 • Διορθώσεις / βελτιώσεις αλγορίθμου αναβαθμολόγησης ασκήσεων
 • Εμφάνιση αριθμού μητρώου στην ανάθεση ασκήσεων σε συγκεκριμένους χρήστες
 • Διόρθωση προβλήματος στην ανάθεση ασκήσεων σε συγκεκριμένους χρήστες που έχουν ίδιο ονοματεπώνυμο

Εργασίες

 • Διόρθωση ρουμπρίκας.
 • Διόρθωση εμφάνισης αρχείου εκφώνησης εργασίας στον εκπαιδευτή όταν το υποσύστημα ή η εργασία είναι ανενεργή
 • Διόρθωση ανάθεσης ατομικών εργασιών σε συγκεκριμένες ομάδες

Ομάδες Χρηστών

 • Δυνατότητα απόκρυψης ομάδων χρηστών
 • Δυνατότητα περιορισμού εγγραφής χρηστών σε μόνο μια ομάδα ανά κατηγορία

Γενικά

 • Διόρθωση εισαγωγής αντιγράφου ασφαλείας μαθήματος που έχει παραχθεί σε Windows
 • Βελτιστοποίηση SQL Queries κατά την ανανέωση μαθήματος
 • Ρυθμίσεις πλατφόρμας: έλεγχος εγκυρότητας διευθύνσεων e-mail που εισάγονται σε διάφορα πεδία
 • Νέα μορφή μαθήματος – Μορφή ‘τοίχου’.
 • Ενημέρωση του TinyMCE editor στην έκδοση 4.9.

Ημερομηνία : 20/01/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Eclass | exams