εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass αλλά και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων exams στην έκδοση 3.11.2 . Με τη νέα έκδοση διορθώνεται πρόβλημα που παρατηρήθηκε και αφορούσε μη σωστό υπολογισμό στις βαθμολογίες ασκήσεων, σε περιπτώσεις ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών απαντήσεων με ταυτόχρονη χρήση αρνητικής βαθμολογίας, για κάποιες από τις απαντήσεις.

Η πλατφόρμα έχει βγάλει σχετικό μήνυμα, σε όποια προσπάθεια έχει εντοπίσει ασυνέπειες στην βαθμολογία. Ο σωστός βαθμός υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το κουμπί αναβαθμολόγηση.

Οι διδάσκοντες έχουν επίσης τη δυνατότητα να ελέγξουν μαζικά τις ασκήσεις τους, κάνοντας χρήση του κουμπιού έλεγχος βαθμολογιών.

Share This Story, Choose Your Platform!

εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass αλλά και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων exams στην έκδοση 3.11.2 . Με τη νέα έκδοση διορθώνεται πρόβλημα που παρατηρήθηκε και αφορούσε μη σωστό υπολογισμό στις βαθμολογίες ασκήσεων, σε περιπτώσεις ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών απαντήσεων με ταυτόχρονη χρήση αρνητικής βαθμολογίας, για κάποιες από τις απαντήσεις.

Η πλατφόρμα έχει βγάλει σχετικό μήνυμα, σε όποια προσπάθεια έχει εντοπίσει ασυνέπειες στην βαθμολογία. Ο σωστός βαθμός υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το κουμπί αναβαθμολόγηση.

Οι διδάσκοντες έχουν επίσης τη δυνατότητα να ελέγξουν μαζικά τις ασκήσεις τους, κάνοντας χρήση του κουμπιού έλεγχος βαθμολογιών.

Ημερομηνία : 29/09/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Eclass | exams

εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass αλλά και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων exams στην έκδοση 3.11.2 . Με τη νέα έκδοση διορθώνεται πρόβλημα που παρατηρήθηκε και αφορούσε μη σωστό υπολογισμό στις βαθμολογίες ασκήσεων, σε περιπτώσεις ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών απαντήσεων με ταυτόχρονη χρήση αρνητικής βαθμολογίας, για κάποιες από τις απαντήσεις.

Η πλατφόρμα έχει βγάλει σχετικό μήνυμα, σε όποια προσπάθεια έχει εντοπίσει ασυνέπειες στην βαθμολογία. Ο σωστός βαθμός υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το κουμπί αναβαθμολόγηση.

Οι διδάσκοντες έχουν επίσης τη δυνατότητα να ελέγξουν μαζικά τις ασκήσεις τους, κάνοντας χρήση του κουμπιού έλεγχος βαθμολογιών.

Ημερομηνία : 29/09/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Eclass | exams