εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass αλλά και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων exams στην έκδοση 3.9.2 . Η νέα έκδοση προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

Ασκήσεις

 • Διορθώσεις στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων.
 • Κατά την εισαγωγή ερώτησης από αρχείο qti υπολογίζεται σωστά η συνολική βαθμολογία.
 • Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος πριν την τελική υποβολή.
 • Αλλαγή κατάστασης σε ‘ενεργή’ όταν ξανά ξεκινάει η προσπάθεια.
 • Μη εμφάνιση ερωτήσεων χωρίς εκφώνηση.
 • Μη εμφάνιση ασκήσεων χωρίς ερωτήσεις.
 • Δυνατότητα διαγραφής μη χρησιμοποιούμενων ερωτήσεων από την τράπεζα ερωτήσεων.
 • Διόρθωση σφάλματος κατά την διόρθωση ερωτήσεων στην τράπεζα ερωτήσεων.
 • Περισσότερες καταγραφές ενεργειών.
 • Διόρθωση στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων

Εργασίες

 • Βελτιώσεις κατά την ανάθεση ατομικής εργασίας σε ομάδες.
 • Βελτιώσεις κατά το κατέβασμα σε αρχείο .zip
 • Διόρθωση της μέτρησης των υποβολών σε εργασία.
 • Διόρθωση κατά την υποβολή εργασιών μέσω Turnitin
 • Διαγραφή όλων των αρχείων κατά την υποβολή πολλών αρχείων

Βαθμολόγιο

 • Λειτουργία ανανέωσης βαθμών δραστηριοτήτων.

Ομάδα Χρηστών

 • Εμφάνιση στοιχείων χρήστη μόνο για τους εκπαιδευτές.

Share This Story, Choose Your Platform!

εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass αλλά και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων exams στην έκδοση 3.9.2 . Η νέα έκδοση προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

Ασκήσεις

 • Διορθώσεις στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων.
 • Κατά την εισαγωγή ερώτησης από αρχείο qti υπολογίζεται σωστά η συνολική βαθμολογία.
 • Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος πριν την τελική υποβολή.
 • Αλλαγή κατάστασης σε ‘ενεργή’ όταν ξανά ξεκινάει η προσπάθεια.
 • Μη εμφάνιση ερωτήσεων χωρίς εκφώνηση.
 • Μη εμφάνιση ασκήσεων χωρίς ερωτήσεις.
 • Δυνατότητα διαγραφής μη χρησιμοποιούμενων ερωτήσεων από την τράπεζα ερωτήσεων.
 • Διόρθωση σφάλματος κατά την διόρθωση ερωτήσεων στην τράπεζα ερωτήσεων.
 • Περισσότερες καταγραφές ενεργειών.
 • Διόρθωση στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων

Εργασίες

 • Βελτιώσεις κατά την ανάθεση ατομικής εργασίας σε ομάδες.
 • Βελτιώσεις κατά το κατέβασμα σε αρχείο .zip
 • Διόρθωση της μέτρησης των υποβολών σε εργασία.
 • Διόρθωση κατά την υποβολή εργασιών μέσω Turnitin
 • Διαγραφή όλων των αρχείων κατά την υποβολή πολλών αρχείων

Βαθμολόγιο

 • Λειτουργία ανανέωσης βαθμών δραστηριοτήτων.

Ομάδα Χρηστών

 • Εμφάνιση στοιχείων χρήστη μόνο για τους εκπαιδευτές.

Ημερομηνία : 03/07/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Eclass | exams

εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Παν. Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass αλλά και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων exams στην έκδοση 3.9.2 . Η νέα έκδοση προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

Ασκήσεις

 • Διορθώσεις στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων.
 • Κατά την εισαγωγή ερώτησης από αρχείο qti υπολογίζεται σωστά η συνολική βαθμολογία.
 • Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος πριν την τελική υποβολή.
 • Αλλαγή κατάστασης σε ‘ενεργή’ όταν ξανά ξεκινάει η προσπάθεια.
 • Μη εμφάνιση ερωτήσεων χωρίς εκφώνηση.
 • Μη εμφάνιση ασκήσεων χωρίς ερωτήσεις.
 • Δυνατότητα διαγραφής μη χρησιμοποιούμενων ερωτήσεων από την τράπεζα ερωτήσεων.
 • Διόρθωση σφάλματος κατά την διόρθωση ερωτήσεων στην τράπεζα ερωτήσεων.
 • Περισσότερες καταγραφές ενεργειών.
 • Διόρθωση στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων

Εργασίες

 • Βελτιώσεις κατά την ανάθεση ατομικής εργασίας σε ομάδες.
 • Βελτιώσεις κατά το κατέβασμα σε αρχείο .zip
 • Διόρθωση της μέτρησης των υποβολών σε εργασία.
 • Διόρθωση κατά την υποβολή εργασιών μέσω Turnitin
 • Διαγραφή όλων των αρχείων κατά την υποβολή πολλών αρχείων

Βαθμολόγιο

 • Λειτουργία ανανέωσης βαθμών δραστηριοτήτων.

Ομάδα Χρηστών

 • Εμφάνιση στοιχείων χρήστη μόνο για τους εκπαιδευτές.

Ημερομηνία : 03/07/2020

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Eclass | exams