Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass αλλά και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων exams στην έκδοση 3.9.2 . Η νέα έκδοση προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

Ασκήσεις

 • Διορθώσεις στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων.
 • Κατά την εισαγωγή ερώτησης από αρχείο qti υπολογίζεται σωστά η συνολική βαθμολογία.
 • Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος πριν την τελική υποβολή.
 • Αλλαγή κατάστασης σε ‘ενεργή’ όταν ξανά ξεκινάει η προσπάθεια.
 • Μη εμφάνιση ερωτήσεων χωρίς εκφώνηση.
 • Μη εμφάνιση ασκήσεων χωρίς ερωτήσεις.
 • Δυνατότητα διαγραφής μη χρησιμοποιούμενων ερωτήσεων από την τράπεζα ερωτήσεων.
 • Διόρθωση σφάλματος κατά την διόρθωση ερωτήσεων στην τράπεζα ερωτήσεων.
 • Περισσότερες καταγραφές ενεργειών.
 • Διόρθωση στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων

Εργασίες

 • Βελτιώσεις κατά την ανάθεση ατομικής εργασίας σε ομάδες.
 • Βελτιώσεις κατά το κατέβασμα σε αρχείο .zip
 • Διόρθωση της μέτρησης των υποβολών σε εργασία.
 • Διόρθωση κατά την υποβολή εργασιών μέσω Turnitin
 • Διαγραφή όλων των αρχείων κατά την υποβολή πολλών αρχείων

Βαθμολόγιο

 • Λειτουργία ανανέωσης βαθμών δραστηριοτήτων.

Ομάδα Χρηστών

 • Εμφάνιση στοιχείων χρήστη μόνο για τους εκπαιδευτές.