Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία της υπηρεσίας Office 365 Education.