Σας υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος του μήνα θα αποσυρθεί παλαιό σύστημα που υποστηρίζει την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail.upatras.gr. Οι χρήστες που συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν – μέσω προγράμματος αλληλογραφίας (POP/IMAP) – θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην λήψη και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails).

Στους χρήστες αυτούς (περίπου πεντακόσιοι) έχει σταλεί προσωπικό μήνυμα με αναλυτικές οδηγίες για τις αλλαγές που άμεσα πρέπει να πραγματοποιήσουν και έτσι να αποφύγουν την οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά την απόσυρση του συστήματος στις 20/09/2021.

Τα τεχνικά εγχειρίδια/οδηγίες της υπηρεσίας Mail  με τις κατάλληλες ρυθμίσεις των προγραμμάτων αλληλογραφίας (thunderbird, outlook, … ) για τα διάφορα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών και φορητών συσκευών μπορεί να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.upnet.gr/email/.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος του μήνα θα αποσυρθεί παλαιό σύστημα που υποστηρίζει την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail.upatras.gr. Οι χρήστες που συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν – μέσω προγράμματος αλληλογραφίας (POP/IMAP) – θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην λήψη και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails).

Στους χρήστες αυτούς (περίπου πεντακόσιοι) έχει σταλεί προσωπικό μήνυμα με αναλυτικές οδηγίες για τις αλλαγές που άμεσα πρέπει να πραγματοποιήσουν και έτσι να αποφύγουν την οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά την απόσυρση του συστήματος στις 20/09/2021.

Τα τεχνικά εγχειρίδια/οδηγίες της υπηρεσίας Mail  με τις κατάλληλες ρυθμίσεις των προγραμμάτων αλληλογραφίας (thunderbird, outlook, … ) για τα διάφορα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών και φορητών συσκευών μπορεί να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.upnet.gr/email/.

Ημερομηνία : 23/08/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Email

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος του μήνα θα αποσυρθεί παλαιό σύστημα που υποστηρίζει την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail.upatras.gr. Οι χρήστες που συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν – μέσω προγράμματος αλληλογραφίας (POP/IMAP) – θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην λήψη και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails).

Στους χρήστες αυτούς (περίπου πεντακόσιοι) έχει σταλεί προσωπικό μήνυμα με αναλυτικές οδηγίες για τις αλλαγές που άμεσα πρέπει να πραγματοποιήσουν και έτσι να αποφύγουν την οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά την απόσυρση του συστήματος στις 20/09/2021.

Τα τεχνικά εγχειρίδια/οδηγίες της υπηρεσίας Mail  με τις κατάλληλες ρυθμίσεις των προγραμμάτων αλληλογραφίας (thunderbird, outlook, … ) για τα διάφορα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών και φορητών συσκευών μπορεί να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.upnet.gr/email/.

Ημερομηνία : 23/08/2021

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Email