Σας ενημερώνουμε η υπηρεσία Microsoft Imagine μετονομάστηκε σε 
Ακολουθήστε τον παρακάτω οδηγό για να κατεβάζετε το λογισμικό που διατίθεται.
https://www.upnet.gr/e-manuals/logismiko-apo-to-microsoft-azure-dev-tools-for-teaching/