Εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο δύο ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απευθύνονται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και επιτρέπουν την δημιουργία Ιστολογίων (blogs) και την προβολή των εκδηλώσεων του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα:

(α) Στη διεύθυνση: https://blogs.upatras.gr/ όλο το διδακτικό προσωπικό (ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ ΔΕΠ) μπορεί να δημιουργήσει τα προσωπικά του ιστολόγια. Η πρόσβαση γίνεται με τους κωδικούς (username και password) που διαθέτουμε στις υπηρεσίες τηλεματικής και το blog δημιουργείται αυτόματα, με το πρώτο log-in στην υπηρεσία. Ο χρήστης της υπηρεσίας αυτής μπορεί να φτιάχνει το ιστολόγιο του, ενδεχομένως να αυτοπαρου-σιάζεται μέσα από το βιογραφικό του, να αναρτά κείμενο, εικόνες και βίντεο και να έχει αμφίδρομη επικοινωνία με σχολιασμό αναρτήσεων από τρίτους.

(β) Στη διεύθυνση http://events.upatras.gr/ κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορεί να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα για την προβολή οποιουδήποτε συμβάντος γίνεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Απαιτείται μια αρχική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, και η δημιουργία της ιστοσελίδας γίνεται την επόμενη ημέρα από το Κέντρο Δικτύων, αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος εγκυρότητας (για την αποφυγή λάθους αιτήσεων ή άστοχων ονομάτων). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν στις σελίδες που θα δημιουργούν να αναρτούν κείμενο, εικόνες, βίντεο και το πρόγραμμα του συνεδρίου τους, να κάνουν εγγραφές μελών ή εγγραφές σε newsletters, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με σχολιασμό αναρτήσεων από τρίτους.

Η λειτουργία και των δύο υπηρεσιών ακολουθεί τους κανόνες του Κέντρου Τηλεματικής του Ιδρύματος. Ελπίζουμε ότι η χρήση των παραπάνω υπηρεσιών θα βοηθήσει στην εξωστρέφεια, την επικοινωνία και την προβολή του έργου των μελών της κοινότητάς μας.

Share This Story, Choose Your Platform!

Εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο δύο ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απευθύνονται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και επιτρέπουν την δημιουργία Ιστολογίων (blogs) και την προβολή των εκδηλώσεων του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα:

(α) Στη διεύθυνση: https://blogs.upatras.gr/ όλο το διδακτικό προσωπικό (ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ ΔΕΠ) μπορεί να δημιουργήσει τα προσωπικά του ιστολόγια. Η πρόσβαση γίνεται με τους κωδικούς (username και password) που διαθέτουμε στις υπηρεσίες τηλεματικής και το blog δημιουργείται αυτόματα, με το πρώτο log-in στην υπηρεσία. Ο χρήστης της υπηρεσίας αυτής μπορεί να φτιάχνει το ιστολόγιο του, ενδεχομένως να αυτοπαρου-σιάζεται μέσα από το βιογραφικό του, να αναρτά κείμενο, εικόνες και βίντεο και να έχει αμφίδρομη επικοινωνία με σχολιασμό αναρτήσεων από τρίτους.

(β) Στη διεύθυνση http://events.upatras.gr/ κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορεί να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα για την προβολή οποιουδήποτε συμβάντος γίνεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Απαιτείται μια αρχική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, και η δημιουργία της ιστοσελίδας γίνεται την επόμενη ημέρα από το Κέντρο Δικτύων, αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος εγκυρότητας (για την αποφυγή λάθους αιτήσεων ή άστοχων ονομάτων). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν στις σελίδες που θα δημιουργούν να αναρτούν κείμενο, εικόνες, βίντεο και το πρόγραμμα του συνεδρίου τους, να κάνουν εγγραφές μελών ή εγγραφές σε newsletters, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με σχολιασμό αναρτήσεων από τρίτους.

Η λειτουργία και των δύο υπηρεσιών ακολουθεί τους κανόνες του Κέντρου Τηλεματικής του Ιδρύματος. Ελπίζουμε ότι η χρήση των παραπάνω υπηρεσιών θα βοηθήσει στην εξωστρέφεια, την επικοινωνία και την προβολή του έργου των μελών της κοινότητάς μας.

Ημερομηνία : 23/10/2015

Ετικέτες : hosting

Εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο δύο ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απευθύνονται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και επιτρέπουν την δημιουργία Ιστολογίων (blogs) και την προβολή των εκδηλώσεων του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα:

(α) Στη διεύθυνση: https://blogs.upatras.gr/ όλο το διδακτικό προσωπικό (ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ ΔΕΠ) μπορεί να δημιουργήσει τα προσωπικά του ιστολόγια. Η πρόσβαση γίνεται με τους κωδικούς (username και password) που διαθέτουμε στις υπηρεσίες τηλεματικής και το blog δημιουργείται αυτόματα, με το πρώτο log-in στην υπηρεσία. Ο χρήστης της υπηρεσίας αυτής μπορεί να φτιάχνει το ιστολόγιο του, ενδεχομένως να αυτοπαρου-σιάζεται μέσα από το βιογραφικό του, να αναρτά κείμενο, εικόνες και βίντεο και να έχει αμφίδρομη επικοινωνία με σχολιασμό αναρτήσεων από τρίτους.

(β) Στη διεύθυνση http://events.upatras.gr/ κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορεί να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα για την προβολή οποιουδήποτε συμβάντος γίνεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Απαιτείται μια αρχική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, και η δημιουργία της ιστοσελίδας γίνεται την επόμενη ημέρα από το Κέντρο Δικτύων, αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος εγκυρότητας (για την αποφυγή λάθους αιτήσεων ή άστοχων ονομάτων). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν στις σελίδες που θα δημιουργούν να αναρτούν κείμενο, εικόνες, βίντεο και το πρόγραμμα του συνεδρίου τους, να κάνουν εγγραφές μελών ή εγγραφές σε newsletters, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με σχολιασμό αναρτήσεων από τρίτους.

Η λειτουργία και των δύο υπηρεσιών ακολουθεί τους κανόνες του Κέντρου Τηλεματικής του Ιδρύματος. Ελπίζουμε ότι η χρήση των παραπάνω υπηρεσιών θα βοηθήσει στην εξωστρέφεια, την επικοινωνία και την προβολή του έργου των μελών της κοινότητάς μας.

Ημερομηνία : 23/10/2015

Ετικέτες : hosting