Εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο δύο ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απευθύνονται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και επιτρέπουν την δημιουργία Ιστολογίων (blogs) και την προβολή των εκδηλώσεων του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα:

(α) Στη διεύθυνση: https://blogs.upatras.gr/ όλο το διδακτικό προσωπικό (ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ ΔΕΠ) μπορεί να δημιουργήσει τα προσωπικά του ιστολόγια. Η πρόσβαση γίνεται με τους κωδικούς (username και password) που διαθέτουμε στις υπηρεσίες τηλεματικής και το blog δημιουργείται αυτόματα, με το πρώτο log-in στην υπηρεσία. Ο χρήστης της υπηρεσίας αυτής μπορεί να φτιάχνει το ιστολόγιο του, ενδεχομένως να αυτοπαρου-σιάζεται μέσα από το βιογραφικό του, να αναρτά κείμενο, εικόνες και βίντεο και να έχει αμφίδρομη επικοινωνία με σχολιασμό αναρτήσεων από τρίτους.

(β) Στη διεύθυνση http://events.upatras.gr/ κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορεί να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα για την προβολή οποιουδήποτε συμβάντος γίνεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Απαιτείται μια αρχική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, και η δημιουργία της ιστοσελίδας γίνεται την επόμενη ημέρα από το Κέντρο Δικτύων, αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος εγκυρότητας (για την αποφυγή λάθους αιτήσεων ή άστοχων ονομάτων). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν στις σελίδες που θα δημιουργούν να αναρτούν κείμενο, εικόνες, βίντεο και το πρόγραμμα του συνεδρίου τους, να κάνουν εγγραφές μελών ή εγγραφές σε newsletters, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με σχολιασμό αναρτήσεων από τρίτους.

Η λειτουργία και των δύο υπηρεσιών ακολουθεί τους κανόνες του Κέντρου Τηλεματικής του Ιδρύματος. Ελπίζουμε ότι η χρήση των παραπάνω υπηρεσιών θα βοηθήσει στην εξωστρέφεια, την επικοινωνία και την προβολή του έργου των μελών της κοινότητάς μας.