Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eclass του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν θα είναι διαθέσιμη από τις 08/08/2022 ως και 09/08/2022, λόγω εργασιών αναβάθμισης, οι οποίες αφορούν στα :

 • Λειτουργικό Σύστημα
 • Έκδοση εφαρμογής eclass
 • Σύστημα αποθήκευσης
 • Υποστήριξη fault tolerance

Share This Story, Choose Your Platform!

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eclass του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν θα είναι διαθέσιμη από τις 08/08/2022 ως και 09/08/2022, λόγω εργασιών αναβάθμισης, οι οποίες αφορούν στα :

 • Λειτουργικό Σύστημα
 • Έκδοση εφαρμογής eclass
 • Σύστημα αποθήκευσης
 • Υποστήριξη fault tolerance

Ημερομηνία : 05/08/2022

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Eclass

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eclass του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν θα είναι διαθέσιμη από τις 08/08/2022 ως και 09/08/2022, λόγω εργασιών αναβάθμισης, οι οποίες αφορούν στα :

 • Λειτουργικό Σύστημα
 • Έκδοση εφαρμογής eclass
 • Σύστημα αποθήκευσης
 • Υποστήριξη fault tolerance

Ημερομηνία : 05/08/2022

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Eclass