Σας ενημερώνουμε ότι, οι υπηρεσίες του Ψηφιακού Άλματος, θα τεθούν εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης αύριο Παρασκευή 20/10/2017 από τις 20:00 και για περίπου οκτώ ώρες.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι, οι υπηρεσίες του Ψηφιακού Άλματος, θα τεθούν εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης αύριο Παρασκευή 20/10/2017 από τις 20:00 και για περίπου οκτώ ώρες.

Ημερομηνία : 19/10/2017

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Upnet ID | Ψηφιακό Άλμα

Σας ενημερώνουμε ότι, οι υπηρεσίες του Ψηφιακού Άλματος, θα τεθούν εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης αύριο Παρασκευή 20/10/2017 από τις 20:00 και για περίπου οκτώ ώρες.

Ημερομηνία : 19/10/2017

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : Upnet ID | Ψηφιακό Άλμα