Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συνάψει μία σειρά συμφωνιών με εταιρίες λογισμικού για τη διάθεση στην πανεπιστημιακή κοινότητα λογισμικών ακαδημαϊκής, αλλά και γενικής χρήσης, με μειωμένο κόστος. Στην ιστοσελίδα: https://www.upnet.gr/software/ θα βρείτε το διατιθέμενο λογισμικό, το οποίο εντάσσεται σε δύο κατηγορίες: (α) Σε λογισμικό που μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας χωρίς περιορισμούς, και (β) Σε λογισμικό που επιτρέπεται να εγκατασταθεί αποκλειστικά σε υπολογιστές του ιδρύματος. Μέσω των συνδέσμων της ιστοσελίδας θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το διαθέσιμο λογισμικό, οδηγίες για την εγκατάστασή του, καθώς επίσης και λίστα με αντίστοιχο Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Share This Story, Choose Your Platform!

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συνάψει μία σειρά συμφωνιών με εταιρίες λογισμικού για τη διάθεση στην πανεπιστημιακή κοινότητα λογισμικών ακαδημαϊκής, αλλά και γενικής χρήσης, με μειωμένο κόστος. Στην ιστοσελίδα: https://www.upnet.gr/software/ θα βρείτε το διατιθέμενο λογισμικό, το οποίο εντάσσεται σε δύο κατηγορίες: (α) Σε λογισμικό που μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας χωρίς περιορισμούς, και (β) Σε λογισμικό που επιτρέπεται να εγκατασταθεί αποκλειστικά σε υπολογιστές του ιδρύματος. Μέσω των συνδέσμων της ιστοσελίδας θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το διαθέσιμο λογισμικό, οδηγίες για την εγκατάστασή του, καθώς επίσης και λίστα με αντίστοιχο Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Ημερομηνία : 15/04/2016

Ετικέτες : AAI | matlab | software | SPSS | Upatras

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συνάψει μία σειρά συμφωνιών με εταιρίες λογισμικού για τη διάθεση στην πανεπιστημιακή κοινότητα λογισμικών ακαδημαϊκής, αλλά και γενικής χρήσης, με μειωμένο κόστος. Στην ιστοσελίδα: https://www.upnet.gr/software/ θα βρείτε το διατιθέμενο λογισμικό, το οποίο εντάσσεται σε δύο κατηγορίες: (α) Σε λογισμικό που μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας χωρίς περιορισμούς, και (β) Σε λογισμικό που επιτρέπεται να εγκατασταθεί αποκλειστικά σε υπολογιστές του ιδρύματος. Μέσω των συνδέσμων της ιστοσελίδας θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το διαθέσιμο λογισμικό, οδηγίες για την εγκατάστασή του, καθώς επίσης και λίστα με αντίστοιχο Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Ημερομηνία : 15/04/2016

Ετικέτες : AAI | matlab | software | SPSS | Upatras