Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες άδειες Ζoom Webinars για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Οι συγκεκριμένες άδειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεξαγωγή διαδικτυακών συνεδρίων-σεμιναρίων και φτάνουν σε χωρητικότητα μέχρι 1000 συμμετέχοντες.

Οι άδειες είναι δυναμικές και θα παραχωρούνται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.
Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε και στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.upnet.gr/zoom-webinars/