Στο πλαίσιο της διαχείρισης των τηλεφωνικών αριθμών και του ελέγχου των τηλεπικοινωνιακών τελών, παρακαλούμε το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου να δηλώσει στην εφαρμογή sis.upatras.gr όλους τους αριθμούς σταθερών τηλεφώνων, φαξ και συναγερμών, για τους οποίους ο καθένας είναι υπεύθυνος. Το σύστημα θα είναι ανοικτό μέχρι 31/7/2017.

Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να ελέγξει τη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών του, να αφαιρέσει όσους τηλεφωνικούς αριθμούς δε θα έπρεπε να του έχουν ανατεθεί, καθώς και να προσθέσει και επιπλέον τηλεφωνικούς αριθμούς, αν η λίστα είναι ελλιπής. Αφού βεβαιωθεί για όλους τους αριθμούς, θα πρέπει να οριστικοποιήσει τη λίστα.

Προσοχή: μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλοι οι τηλεφωνικοί αριθμοί που δεν έχουν δηλωθεί από κάποιον, θα απενεργοποιηθούν.

Ο αν. Προϊστάμενος της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ.
Αχιλλέας Χαντζόπουλος

Share This Story, Choose Your Platform!

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των τηλεφωνικών αριθμών και του ελέγχου των τηλεπικοινωνιακών τελών, παρακαλούμε το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου να δηλώσει στην εφαρμογή sis.upatras.gr όλους τους αριθμούς σταθερών τηλεφώνων, φαξ και συναγερμών, για τους οποίους ο καθένας είναι υπεύθυνος. Το σύστημα θα είναι ανοικτό μέχρι 31/7/2017.

Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να ελέγξει τη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών του, να αφαιρέσει όσους τηλεφωνικούς αριθμούς δε θα έπρεπε να του έχουν ανατεθεί, καθώς και να προσθέσει και επιπλέον τηλεφωνικούς αριθμούς, αν η λίστα είναι ελλιπής. Αφού βεβαιωθεί για όλους τους αριθμούς, θα πρέπει να οριστικοποιήσει τη λίστα.

Προσοχή: μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλοι οι τηλεφωνικοί αριθμοί που δεν έχουν δηλωθεί από κάποιον, θα απενεργοποιηθούν.

Ο αν. Προϊστάμενος της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ.
Αχιλλέας Χαντζόπουλος

Ημερομηνία : 31/05/2017

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες : sis | Upnet ID

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των τηλεφωνικών αριθμών και του ελέγχου των τηλεπικοινωνιακών τελών, παρακαλούμε το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου να δηλώσει στην εφαρμογή sis.upatras.gr όλους τους αριθμούς σταθερών τηλεφώνων, φαξ και συναγερμών, για τους οποίους ο καθένας είναι υπεύθυνος. Το σύστημα θα είναι ανοικτό μέχρι 31/7/2017.

Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να ελέγξει τη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών του, να αφαιρέσει όσους τηλεφωνικούς αριθμούς δε θα έπρεπε να του έχουν ανατεθεί, καθώς και να προσθέσει και επιπλέον τηλεφωνικούς αριθμούς, αν η λίστα είναι ελλιπής. Αφού βεβαιωθεί για όλους τους αριθμούς, θα πρέπει να οριστικοποιήσει τη λίστα.

Προσοχή: μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλοι οι τηλεφωνικοί αριθμοί που δεν έχουν δηλωθεί από κάποιον, θα απενεργοποιηθούν.

Ο αν. Προϊστάμενος της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ.
Αχιλλέας Χαντζόπουλος

Ημερομηνία : 31/05/2017

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες : sis | Upnet ID