Σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα https://www.epresence.gr/ έχει ανέβει πλέον η νέα υπηρεσία epressence βασισμένη σε τεχνολογία της zoom. Για ένα διάστημα (υπολογίζουμε μέχρι τις αρχές φθινοπώρου αλλά θα σας ειδοποιήσουμε εκ νέου) θα είναι παράλληλα διαθέσιμες και οι δύο υπηρεσίες, μέχρι να γίνει ομαλά η μετάβασή εξολοκλήρου στη νέα.

Έχουν μεταφερθεί  από το grnet όλοι οι επιβεβαιωμένοι χρήστες στη νέα υπηρεσία. Ο συγχρονισμός χρηστών έγινε στις 15/7/2019.

Θυμίζουμε κάποια σημαντικά δεδομένα για την νέα υπηρεσία:

 • Δεν υποστηρίζονται τα Vidyo Room.
 • Στον zoom client υπάρχει το κουμπί «invite» (θεωρητικά για να καλέσεις κάποιον συμμετέχοντα) το οποίο δεν έχει πρακτική εφαρμογή στην υπηρεσία μας.
 • Εγκαθιστάς τον zoom client και μπαίνεις με ένα «κλικ», χωρίς εγκατάσταση προσθέτων και χωρίς να χρειάζεται να βάλεις το μέιλ σου ή κάποιο PIN.
 • Μπαίνεις από όλα τα λειτουργικά (μέχρι και σε XP) και όλους τους browser (και Edge).
 • Δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτός ο zoom client για να συνδεθείς στην υπηρεσία. Ενεργοποιείται και «σηκώνεται» μόνος του με το που πατάμε το κουμπί σύνδεσης.
 • Δεν υπάρχει το χρονικό όριο των 6 ωρών σε μια τηλεδιάσκεψη. Έχει γίνει πλέον 12 ώρες.
 • Δεν υπάρχει το όριο των 20 συμμετεχόντων με desktop-mobile σε μια τηλεδιάσκεψη. Έχει γίνει πλέον 100 και δεν χρειάζεται να δηλώνεται το πλήθος των συμμετεχόντων στη δημιουργία/επεξεργασία τηλεδιάσκεψης.
 • Στην καρτέλα «Τηλεδιασκέψεις» έχει φτιαχτεί ένα νέο κουμπί «Δοκιμαστική Τηλεδιάσκεψη» το οποίο σας επιτρέπει με δύο μόνο κλικ να φτιάξετε πολύ γρήγορα μια δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη, διάρκειας 45′ με άμεση έναρξη και με εσάς ως πρώτο συμμετέχοντα.

Καλή αρχή σε όλους μας. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση. Σας προτρέπουμε όλους να μπείτε και να χρησιμοποιείτε τη νέα υπηρεσία.

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα https://www.epresence.gr/ έχει ανέβει πλέον η νέα υπηρεσία epressence βασισμένη σε τεχνολογία της zoom. Για ένα διάστημα (υπολογίζουμε μέχρι τις αρχές φθινοπώρου αλλά θα σας ειδοποιήσουμε εκ νέου) θα είναι παράλληλα διαθέσιμες και οι δύο υπηρεσίες, μέχρι να γίνει ομαλά η μετάβασή εξολοκλήρου στη νέα.

Έχουν μεταφερθεί  από το grnet όλοι οι επιβεβαιωμένοι χρήστες στη νέα υπηρεσία. Ο συγχρονισμός χρηστών έγινε στις 15/7/2019.

Θυμίζουμε κάποια σημαντικά δεδομένα για την νέα υπηρεσία:

 • Δεν υποστηρίζονται τα Vidyo Room.
 • Στον zoom client υπάρχει το κουμπί «invite» (θεωρητικά για να καλέσεις κάποιον συμμετέχοντα) το οποίο δεν έχει πρακτική εφαρμογή στην υπηρεσία μας.
 • Εγκαθιστάς τον zoom client και μπαίνεις με ένα «κλικ», χωρίς εγκατάσταση προσθέτων και χωρίς να χρειάζεται να βάλεις το μέιλ σου ή κάποιο PIN.
 • Μπαίνεις από όλα τα λειτουργικά (μέχρι και σε XP) και όλους τους browser (και Edge).
 • Δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτός ο zoom client για να συνδεθείς στην υπηρεσία. Ενεργοποιείται και «σηκώνεται» μόνος του με το που πατάμε το κουμπί σύνδεσης.
 • Δεν υπάρχει το χρονικό όριο των 6 ωρών σε μια τηλεδιάσκεψη. Έχει γίνει πλέον 12 ώρες.
 • Δεν υπάρχει το όριο των 20 συμμετεχόντων με desktop-mobile σε μια τηλεδιάσκεψη. Έχει γίνει πλέον 100 και δεν χρειάζεται να δηλώνεται το πλήθος των συμμετεχόντων στη δημιουργία/επεξεργασία τηλεδιάσκεψης.
 • Στην καρτέλα «Τηλεδιασκέψεις» έχει φτιαχτεί ένα νέο κουμπί «Δοκιμαστική Τηλεδιάσκεψη» το οποίο σας επιτρέπει με δύο μόνο κλικ να φτιάξετε πολύ γρήγορα μια δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη, διάρκειας 45′ με άμεση έναρξη και με εσάς ως πρώτο συμμετέχοντα.

Καλή αρχή σε όλους μας. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση. Σας προτρέπουμε όλους να μπείτε και να χρησιμοποιείτε τη νέα υπηρεσία.

Ημερομηνία : 18/07/2019

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : e:Presence

Σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα https://www.epresence.gr/ έχει ανέβει πλέον η νέα υπηρεσία epressence βασισμένη σε τεχνολογία της zoom. Για ένα διάστημα (υπολογίζουμε μέχρι τις αρχές φθινοπώρου αλλά θα σας ειδοποιήσουμε εκ νέου) θα είναι παράλληλα διαθέσιμες και οι δύο υπηρεσίες, μέχρι να γίνει ομαλά η μετάβασή εξολοκλήρου στη νέα.

Έχουν μεταφερθεί  από το grnet όλοι οι επιβεβαιωμένοι χρήστες στη νέα υπηρεσία. Ο συγχρονισμός χρηστών έγινε στις 15/7/2019.

Θυμίζουμε κάποια σημαντικά δεδομένα για την νέα υπηρεσία:

 • Δεν υποστηρίζονται τα Vidyo Room.
 • Στον zoom client υπάρχει το κουμπί «invite» (θεωρητικά για να καλέσεις κάποιον συμμετέχοντα) το οποίο δεν έχει πρακτική εφαρμογή στην υπηρεσία μας.
 • Εγκαθιστάς τον zoom client και μπαίνεις με ένα «κλικ», χωρίς εγκατάσταση προσθέτων και χωρίς να χρειάζεται να βάλεις το μέιλ σου ή κάποιο PIN.
 • Μπαίνεις από όλα τα λειτουργικά (μέχρι και σε XP) και όλους τους browser (και Edge).
 • Δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτός ο zoom client για να συνδεθείς στην υπηρεσία. Ενεργοποιείται και «σηκώνεται» μόνος του με το που πατάμε το κουμπί σύνδεσης.
 • Δεν υπάρχει το χρονικό όριο των 6 ωρών σε μια τηλεδιάσκεψη. Έχει γίνει πλέον 12 ώρες.
 • Δεν υπάρχει το όριο των 20 συμμετεχόντων με desktop-mobile σε μια τηλεδιάσκεψη. Έχει γίνει πλέον 100 και δεν χρειάζεται να δηλώνεται το πλήθος των συμμετεχόντων στη δημιουργία/επεξεργασία τηλεδιάσκεψης.
 • Στην καρτέλα «Τηλεδιασκέψεις» έχει φτιαχτεί ένα νέο κουμπί «Δοκιμαστική Τηλεδιάσκεψη» το οποίο σας επιτρέπει με δύο μόνο κλικ να φτιάξετε πολύ γρήγορα μια δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη, διάρκειας 45′ με άμεση έναρξη και με εσάς ως πρώτο συμμετέχοντα.

Καλή αρχή σε όλους μας. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση. Σας προτρέπουμε όλους να μπείτε και να χρησιμοποιείτε τη νέα υπηρεσία.

Ημερομηνία : 18/07/2019

Κατηγορία : Αναβαθμίσεις

Ετικέτες : e:Presence