ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Η αλλαγή δεν αφορά τα Προσωπικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά Harica Class A καθώς και όλα τα υπόλοιπα Προσωπικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά που παρέχει το Πανεπιστήμιο.

Σας ενημερώνουμε ότι η HARICA έχει προχωρήσει σε μια τεχνική αλλαγή που αφορά τα πιστοποιητικά προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (Class B) τα οποία στο εξής εκδίδονται με μεγαλύτερη συμβατότητα σε σχέση με το Διεθνές πρότυπο ETSI EN 319 412-2.

Επισημαίνουμε ότι ΔΕΝ τίθεται σε κίνδυνο η εγκυρότητα των εγγράφων που έχετε ήδη υπογράψει με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, ωστόσο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα αντικατάστασής του, για αυξημένη συμβατότητα με άλλα συστήματα ελέγχου υπογραφών.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ το λογισμικό Adobe Acrobat εμφανίζει ως έγκυρες υπογραφές/σφραγίδες από τα υφιστάμενα πιστοποιητικά χωρίς καμία ένδειξη προειδοποίησης ή σφάλματος, το λογισμικό DSS εμφανίζει μια προειδοποίηση σε επίπεδο “warning” χωρίς να “ακυρώνει” την υπογραφή/σφραγίδα. Στο DSS υπάρχουν άλλες προειδοποιήσεις που δείχνουν ότι μια υπογραφή/σφραγίδα είναι άκυρη και αυτό δεν ισχύει για τα υφιστάμενα πιστοποιητικά.

Η HARICA επιδιώκει πάντα τη μέγιστη δυνατή συμβατότητα με λογισμικά ελέγχου εγκυρότητας υπογραφών/πιστοποιητικών και γι’ αυτό όλα τα νέα πιστοποιητικά advanced eSignature (Class B) εκδίδονται με αυξημένη συμβατότητα. Με χρήση νέου πιστοποιητικού, δεν θα εμφανίζεται η προειδοποίηση “warning” στο λογισμικό DSS.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η αλλαγή του πιστοποιητικού Class B σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες είναι προαιρετική και μόνο αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται στις οδηγίες !!!

close

Κάντε Eγγραφή στο Upnet News

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του Upnet