Σας ενημερώνουμε οτι η διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο του Πανεπιστημίου,  σήμερα 25/11 περίπου από τις 16:30 έως 19:15, προκλήθηκε λόγω προβλήματος στις κεντρικές υποδομές του ΕΔΕΤ. Μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών του ΕΔΕΤ και τις εργασίες τελικών ελέγχων που έγιναν από το προσωπικό του Τμήματος Δικτύων Δεδομένων – Φωνής, αποκαταστάθηκε η κανονική λειτουργία των κεντρικών υποδομών του Πανεπιστημίου και η σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που υπάρξουν επί μέρους προβλήματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αποκατάστασή τους, στο Email: helpdesk@upatras.gr  ή στο τηλέφωνο 2610969651, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παρατίθενται τα σχετικά ενημερωτικά  μηνύματα του ΕΔΕΤ.

Με εκτίμηση
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης
Παναγιώτης Παπαμιχαήλ

Καλησπέρα σας,

θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε
νωρίτερα με τους δρομολογητές μας έχει αποκατασταθεί. Ωστόσο παρατηρούμε
ότι δεν υπάρχει κίνηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Επειδή λόγω του αναφερόμενου προβλήματος υπάρχει περίπτωση να “κόλλησε”
ο συνοριακός σας δρομολογητής, παρακαλώ να προχωρήσετε σε reload του
δρομολογητή και να μας ενημερώσετε αν το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Με εκτίμηση,
Βασιλείου Γιώργος
GRnet Helpdesk

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε οτι η διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο του Πανεπιστημίου,  σήμερα 25/11 περίπου από τις 16:30 έως 19:15, προκλήθηκε λόγω προβλήματος στις κεντρικές υποδομές του ΕΔΕΤ. Μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών του ΕΔΕΤ και τις εργασίες τελικών ελέγχων που έγιναν από το προσωπικό του Τμήματος Δικτύων Δεδομένων – Φωνής, αποκαταστάθηκε η κανονική λειτουργία των κεντρικών υποδομών του Πανεπιστημίου και η σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που υπάρξουν επί μέρους προβλήματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αποκατάστασή τους, στο Email: helpdesk@upatras.gr  ή στο τηλέφωνο 2610969651, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παρατίθενται τα σχετικά ενημερωτικά  μηνύματα του ΕΔΕΤ.

Με εκτίμηση
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης
Παναγιώτης Παπαμιχαήλ

Καλησπέρα σας,

θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε
νωρίτερα με τους δρομολογητές μας έχει αποκατασταθεί. Ωστόσο παρατηρούμε
ότι δεν υπάρχει κίνηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Επειδή λόγω του αναφερόμενου προβλήματος υπάρχει περίπτωση να “κόλλησε”
ο συνοριακός σας δρομολογητής, παρακαλώ να προχωρήσετε σε reload του
δρομολογητή και να μας ενημερώσετε αν το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Με εκτίμηση,
Βασιλείου Γιώργος
GRnet Helpdesk

Ημερομηνία : 26/11/2014

Ετικέτες : Network

Σας ενημερώνουμε οτι η διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο του Πανεπιστημίου,  σήμερα 25/11 περίπου από τις 16:30 έως 19:15, προκλήθηκε λόγω προβλήματος στις κεντρικές υποδομές του ΕΔΕΤ. Μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών του ΕΔΕΤ και τις εργασίες τελικών ελέγχων που έγιναν από το προσωπικό του Τμήματος Δικτύων Δεδομένων – Φωνής, αποκαταστάθηκε η κανονική λειτουργία των κεντρικών υποδομών του Πανεπιστημίου και η σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που υπάρξουν επί μέρους προβλήματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αποκατάστασή τους, στο Email: helpdesk@upatras.gr  ή στο τηλέφωνο 2610969651, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παρατίθενται τα σχετικά ενημερωτικά  μηνύματα του ΕΔΕΤ.

Με εκτίμηση
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης
Παναγιώτης Παπαμιχαήλ

Καλησπέρα σας,

θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε
νωρίτερα με τους δρομολογητές μας έχει αποκατασταθεί. Ωστόσο παρατηρούμε
ότι δεν υπάρχει κίνηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Επειδή λόγω του αναφερόμενου προβλήματος υπάρχει περίπτωση να “κόλλησε”
ο συνοριακός σας δρομολογητής, παρακαλώ να προχωρήσετε σε reload του
δρομολογητή και να μας ενημερώσετε αν το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Με εκτίμηση,
Βασιλείου Γιώργος
GRnet Helpdesk

Ημερομηνία : 26/11/2014

Ετικέτες : Network